Prostor pro zdraví - Zdraví je radost, radost je zdraví

  PROGRAM na ČERVEN

26.června      14:00 - 18:00  "OSVOBOZENÍ OD MYSLI" - prožitkový seminář 
 

.... připravujeme na ČERVENEC/SRPEN

  1.července  od 19:00 hod.  
10.července  19:00 - 20:30  
11. - 15.července 08:00 - 15:00 
11. - 16.července 18:00 - 21:00  
17.července 18:30 - 20:30   
20. - 23.července  18:00 - 21:00 
24.července  19:00 - 20:30   
25. - 28.července  18:00 - 21:00 
29.července  od 19:00 hod.   
 
  1. - 5. srpna 08.00 - 15:00   
  7.srpna        19:00 - 20:30   
13. - 14.srpna od 13:00 hodin
31.srpna        od 17:00 hod.  
 
 

                                ---------------------------------------------------------

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "BUBNY a ZPĚV"

Pro děti ve věku od 8 do 15 let

(Uzávěrka přihlášek 29.června 2016)

----------------------------------------------------------------------

                 

                  ------------------------------------------------------------------------

              --------------------------------------------------------------------------------------

                --------------------------------------------------------------------------------

             -------------------------------------------------------------------------

               -------------------------------------------------------------------------

                  -----------------------------------------------------------------------

                --------------------------------------------------------------------------------

Fotografie Hany Kalvachové zdobí prostory Duhové medicíny

               ------------------------------------------------------------------------------