skip to Main Content

Dílna Píseň – Krajina Duše
s Ewa Žurakowska

Nedělě 19. července od 9.00 do 12.00 – od 14.00 do 17.00

Cena 600,-

Srdečně zvu na zážitkovou dílnu „Píseň – krajina duše“, která komplexně zachycuje práci s hlasem i tělem.

Dílna se bude konat částečně v přírodě, abychom naladili naše tělo a hlas na souznění. Příroda je v tvůrčí práci velmi podnětná; umožní nám poslouchat krajinu kolem nás a v našem nitru, ostřit smysly a prohloubit smyslový zážitek při zpěvu. Prostřednictvím dechových cvičení budeme objevovat prostory v našem těle, které rezonují. Hlasový trénink bude obsahovat: dýchání, spojení pohybu a hlasu, práce rezonátorů, krátké improvizace.

Tato fascinující cesta dovnitř těla nám pomůže odhalit přirozený hlas, který je výrazem a projevem vnitřní svobody.

Budeme se věnovat slovanským lidovým písním, jejichž témata a způsob zpíváni vychází z krajiny. 

Budeme objevovat souvislosti struktury tradičních písni s jejich prostředím, a poznávat vnitřní konstrukce písní věnovaných krajině – jejích barvu, vibraci, rytmus, možností interpretace. Zajímá mně zkoumání cesty přenesení obsahu písní do současného kontextu, jak umožnit, aby archetypální příběh, o kterém často píseň pojednává, kde vše má své místo a vysvětlení, přenést do individuálního kontextu. Proto se nakonec budeme věnovat improvizaci a osobnímu vyprávění skrz píseň.

Zájemci budou moci vystoupit a zazpívat jednu píseň s Ewou Žurakovskou na večerním koncertě ve Valdštejnské lodžii.

Přihlaste se přes

Ewa Žurakowska
performerka, zpěvačka, kulturní antroplog, cestovatelka…

Již více než 10 let se zabývám hudební tradicí v různých zemích Evropy a využití folkloru v hudebních divadle.

Zkušenosti v oblasti tradičních písní a jejích souvislostí s pohybem a prostředím jsem získala během výzkumu na Balkánu, Skandinávii a Sibiři, kde jsem se setkala s celou řadou pěveckých technik. Zajímám se o ekologie hlasu, jako způsob vnímáni a probouzení naší citlivosti na prostředí, ve kterém žijeme.

*absolventka Akademie Divadelních Praxe Gardzienice v Polsku a Varšavské University (kulturní antropologie), v 2017 obhájila na pražské DAMU disertační práci na téma „Od Tradiční Písně k Divadlu Site-Specific“

Back To Top