skip to Main Content

Hudebně dramatický kroužek pro školáky
s Laďkou Dlouhou

Středa 15:30 – 17:00
(čas může být na začátku školního roku lehce změněn dle potřeb skupiny)
Zahájení 14.9.2021

Cena 1600 Kč za pololetí, 2700 Kč za celý školní rok

Hodiny jsou postaveny na principech dramatické výchovy jako výchova uměním, skrze umění a k umění, k divadlu, vnímání krásna, vnímání světa jako místa setkávání, chápání rozdílného mezi námi, učení se toleranci. Děti se budou učit využívat své tělo k sebevyjádření, k vyslovení svých pocitů a názorů.

Platbu za vybraný kurz proveďte předem na č.ú. 2700451784/2010, do poznámky uveďte název kurzu a Vaše jméno.
Kurzy se během školních prázdnin a státních svátků nekonají.

Back To Top