skip to Main Content

Divadelní kroužek pro školáky
s Laďkou Dlouhou

Každé úterý od 13:30 – 15:00

Stále jsou volná místa, můžete se hlásit.

Cena
1400 Kč za pololetí

Hodiny jsou postaveny na principech dramatické výchovy jako výchova uměním, skrze umění a k umění, k divadlu, vnímání krásna, vnímání světa jako místa setkávání, chápání rozdílného mezi námi, učení se toleranci. Děti se budou učit využívat své tělo k sebevyjádření, k vyslovení svých pocitů a názorů.

Platbu za vybraný kurz proveďte předem na č.ú. 2700451784/2010, do poznámky uveďte název kurzu a Vaše jméno.
Kurzy se během školních prázdnin a státních svátků nekonají.

Objednávejte na telefonu +420 732 571 399
nebo emailem info@duhovamedicina.cz

divadlo-skolaci-krouzek
Back To Top