Eva Mílková

původním povoláním jsem speciální pedagožka. Můj osud mě zavedl často jinam než před tabuli. Od roku 1995 pracuji  s chirofonetikou (alternativní logopedická metoda), nabízím poradenství v osobním rozvoji, při němž využívám rodinných a systemických konstelací. Pořádám také konstelační semináře. S touto technikou jsem se  seznámila  před 19-ti lety v Německu, kde jsem tenkrát žila.

V roce 2005  jsem absolvovala konstelační výcvik u Jana Bílého v Praze. Po desetileté práci s konstelacemi  jsem získala velkou  úctu a pokoru k osudům lidí, s nimiž se potkávám. To mě vedlo také k rozhodnutí nabídnout klientům  možnost volby platby za seminář podle jejich vlastního rozhodnutí. Nově chci vyjít vstříc těm zájemcům, pro které je doba semináře o víkendu neschůdná.  Těším se na setkání s Vámi.