Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení, korekce pohybových stereotypů

 Mgr. Iva Hnátová, Ph.D. - fyzioterapeutka

Ve své praxi pracuji zejména s dospělými pacienty a dětmi většinou od 6 let. Zabývám se prevencí a terapií funkčních poruch pohybového aparátu ( svalová dysbalance, vadné držení těla, bolesti páteře a jejich prevence, bolesti hlavy, bolesti kloubů, poruchy čelistního kloubu, tinitus a řada dalších), řeším poúrazové a pooperační stavy.
K problémům klienta přistupuji inviduálně a snažím se jim sestavit program odpovídající jejich specifickému problému. Snažím se, aby klient pochopil, proč problém vznikl, jak si sám pomoci, k čemuž mu navrhnu vhodnou autoterapii na doma a možnosti prevence návratu obtíží. Klienty vedu zejména k aktivní terapii.
 
Při své práci nejčastěji používám techniky a metody:
 
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace – DNS dle Prof. Koláře
  • Techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů a páteře
  • McKenzie metodu
  • Metodu Ludmily Mojžíšové
  • Kinesiotaping
  • Sensomotorika, cvičení na nestabilních plochách

Kdy: Každý pátek

 

Cena: 

Terapie/Konzultace   700,- Kč

Kinesiotape  2,-Kč/ 1cm tape

 

Délka vyšetření:  50 - 55 minut

Doba objednání:  Pátek 08:00 - 18:00 ( pozdější hodina možná po dohodě)

Upozornění: Nedostavení se na terapii / zrušení v den terapie klient hradí náhradu ve výši 500,- Kč.

 
Objednání na tel. čísle:  777 648 371