Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení

Bc. Radka Francová  - fyzioterapeutka
 

Fyzioterapie

Poskytuji individuální terapie dospělým klientům s funkčními poruchami pohybového systému. Využívám metody zaměřené na léčbu svalových dysbalancí, řešení poúrazových a pooperačních stavů i k nápravě vadných pohybových stereotypů (mobilizace, techniky měkkých tkání, posturální terapie, senzomotorika, Vojtova metoda, a další). Součástí mé práce je psychosomatický přístup a aktivní zapojení klienta do autoterapie, což je pro dosažení optimálních výsledků nezbytné.


Cena: 700,- (50 min.)

        

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ S DĚTMI

Pracuji s dětmi cca od 6-ti let. Volím kompenzační cvičení dle kineziologického rozboru, především u svalových dysbalancí, plochonoží apod.


Cena: 400,- (30 - 40 min.)

 

Kdy: pondělí dle objednání

Kontakt: 608 309 778 nebo 604 494 920