Iva Hnátová

Mgr. Iva Hnátová, Ph.D.
 
Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení, korekce pohybových stereotypů
 
Jsem fyzioterapeutka. Mám soukromou ordinaci v Mladé Boleslavi. 
 
Fyzioterapii jsem vystudovala na FTVS UK, kde jsem následně obhájila i doktorský titul Ph.D. v oboru kinantropologie se zaměřením na sportovní fyzioterapii. Byla jsem odbornou asistentkou katedry fyzioterapie FTVS UK. Jsem školitelkou metody kinesiologického tapování - MOTUS Kinesiology Taping. Pracovala jsem na řadě předních pracovišť - Ústřední vojenská nemocnice Praha, Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře a s řadou českých i zahraničních vrcholových sportovců a týmů. Byla jsem fyzioterapeutkou basketbalové reprezentace kluků U18 a žen U20, spolupracuji s Českým olympijským výborem, se kterým jsem se zúčastnila například Evropských her v Baku 2015.
 
Ve své praxi pracuji zejména s dospělými pacienty a dětmi většinou od 6 let. Zabývám se prevencí a terapií funkčních poruch pohybového aparátu ( svalová dysbalance, vadné držení těla, bolesti páteře a jejich prevence, bolesti hlavy, bolesti kloubů, poruchy čelistního kloubu, tinitus a řada dalších), řeším poúrazové a pooperační stavy. K problémům klienta přistupuji inviduálně a snažím se jim sestavit program odpovídající jejich specifickému problému. Snažím se, aby klient pochopil, proč problém vznikl, jak si sám pomoci, k čemuž mu navrhnu vhodnou autoterapii na doma a možnosti prevence návratu obtíží. Klienti vedu zejména k aktivní terapii.
 
 
Při své práci nejčastěji používám techniky a metody:
 
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace – DNS dle Prof. Koláře
  • Techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů a páteře
  • McKenzie metodu
  • Metodu Ludmily Mojžíšové
  • Kinesiotaping
  • Sensomotorika, cvičení na nestabilních plochách
... a řadu dalších technik, které jsem absolvovala na kurzech v ČR nebo v zahraničí. 
 
Více informací najdete na mých webových stránkách www.rehatrenink.cz