BcA. Ladislava Dlouhá

V roce 2012 jsem se rozhodla založit prostor, ve kterém lidé budou nacházet bezpečné prostředí pro objevování sebe sama. Místo, kde budou nacházet průvodce na své cestě k plnému a radostnému životu - Duhovou medicínu.

Jsem fascinována člověkem, jeho dokonalostí i jeho chybami, které jsou inspirací pro jeho další kroky životem. Miluji příběhy, jejich peripetie i rozuzlení. A přeji každému, aby mohl být autorem svého života, aby se mohl svobodně realizovat, aby šel cestou svého srdce. 

Většinu svého dospělého života pracuji s lidmi jako pedagog, lektor, terapeut. Tato práce mne nesmírně těší, protože mne nenechává napokoji - stále se něco nového učím. Na své cestě jsem potkala skvělé učitele, kterým bych ráda poděkovala: mé tři děti Anička, Jiřík, Janek; Mgr. Ivana Vostárková, Mgr. Jiří Lossl, PhDr. Vratislav Strnad, Mgr. Lubomír Holzer,  a samozřejmě všichni blízcí, kteří se mnou můj život sdílí.

Vzdělání:

 • DAMU, obor dramatická výchova
 • Psychoterapeutický výcvik v systemické terapii
 • Intenzivní trénink v narativním přístupu
 • Celostní muzikoterapie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Proces orientovaná psychoterapie – Řešení konfliktů, Co rozděluje a spojuje zážitky ve vztazích a skupinách-     
 • Taneční výchova – specializační kurz Dotek-pohyb-dech
 • Pohybová syntéza Pohyb-dech-hlas
 • Cyklus Tělo jako nástroj
 • Specializační kurz Tělo v pohybu- balanc
 • Pohybový seminář Moving Anatomy
 • hlasové semináře se zahraničními lektory ( Victoria Hanna , Thomas Johannsen, Sanne Storm, Tzvetana Varimezová...) pořádáné Hlasohledem

Rozhovor se mnou:

Hlas je naše ozvučená duše