Terapeuti

BcA. Ladislava Dlouhá 
   Muzikoterapie
   Hlasové poradenství
   Rodinné poradenství / narativní přístup
            Kurzy hlasové, improvizační, seberozvojové
 
Romana Koubová
   Jóga
 
Terezie Dubinová, PhD.
   Astroterapie
            Seberozvojové kurzy, přednášky
 
Mgr. Andrea Jiskrová
   Tradiční čínská medicína
   Masáže / baňkování
            Manuální lymfodrenáž 
 
Ing.Miroslav Pospíšek, CSc.
   Tradiční čínská medicína
   Kraniosakrální biodynamika
            Qi gong
 
   Kraniosakrální terapie
   Rekondice a regenerace / fyzioterapeutka/
   Psychosomatická harmonizace
   Individuální péče pro těhotné a šestinedělky
            Skupinová cvičení - Pohybem k sebeuvědomění a Spirální stabilizace
 
Mgr. Iva Hnátová, Ph.D.
   Rekondice a regenerace / fyzioterapeutka/
 
            Psychoterapie
            Mentální koučink, sebepoznání     
 
Vít Syrový
   Naturterapie
 
   Rodinné a systemické kostelace
 
   Astroterapie
 
            Access Bars
            Access Tělesné procesy
            Koučování