Terapeuti

BcA. Ladislava Dlouhá
   Muzikoterapie
   Hlasové poradenství
   Rodinné poradenství / narativní přístup
 
Terezie Dubinová, PhD.
   Astroterapie
 
Radka Francová Dis.
   Kraniosakrální terapie
   Rekondice a regenerace / fyzioterapeutka/
   Psychosomatická harmonizace
   Individuální péče pro těhotné a šestinedělky
 
Mgr. Iva Hnátová, Ph.D.
   Rekondice a regenerace / fyzioterapeutka/
 
Mgr. Andrea Jiskrová
   Tradiční čínská medicína
   Masáže / baňkování
 
Romana Koubová
   Jóga
 
Miriam Lunix
   Krystaloterapie 
 
Mgr. Eva Mílková
   Rodinné a systemické kostelace
 
Ing.Miroslav Pospíšek, CSc.
   Tradiční čínská medicína
   Kraniosakrální biodynamika
 
Vít Syrový
   Naturterapie