Muzikoterapie, bubnování s dětmi

BcA. Ladislava Dlouhá

Cena pro školní rok 2018/19 : 50,- Kč / žák

Hudba je skutečně lék. K tomu, aby opět léčila, nepotřebujeme hudební školy, nepotřebujeme symfonické orchestry, nepotřebujeme léta studia a drezůry. Kupodivu stačí jen roura, tibetská mísa, buben, vlastní hlas. Tedy to, co měli i naši prapředci.... Vlastimil Marek

  • bubnování, hraní s rytmem, zpívání
  • relaxace
  • seznámení s nástroji s přirozeným laděním

Ve své praxi využívám tradiční nástroje vyrobené z přírodních materiálů, djembe, šamanské bubny, chřestidla, koncovky, tibetské mísy, didgeridoo, shanti zvonky,...

Hraní na nástroje rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus a melodii. Muzicírování propojuje mozkové hemisféry, ovlivňuje příznivě většinu procesů lidského těla. Děti učí pozornosti a soustředění. Zároveň žáci mají možnost okusit zážitek společné tvorby. Hrajeme v kruhu, který podporuje pocit sounáležitosti a přirozeně učí spolupráci v daném kolektivu.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ: 732 571 399

PROČ BUBNOVAT S DĚTMI VE ŠKOLE?

 

Bubnovací kruh v ZŠ Nemyčeves

Již třetí školní rok probíhají v ZŠ Nemyčeves bubnovací kruhy. Přišel čas ohlédnout se.

Školní rok 2012/2013

–    v červnu 2013 proběhla ukázková hodina

Školní rok 2013/2014

–    I.pololetí si přijeli žáci 2x zabubnovat po plavání do Duhové medicíny

–    pod vánočním stromečkem našli 8 bubnů

–    II. pololetí jsme se scházeli jednou měsíčně na jednu vyučovací hodinu a proběhla čtyři bubnování rodičů s dětmi

Školní rok 2014/2015

–     I.pololetí jsme od listopadu pokračovali jednou měsíčně

–    II. pololetí jsme přesunuli bubnování do ranního kruhu: půl hodina jednou za 14 dní

Školní rok 2015/2016

–    bubnujeme ve školní družině jednou týdně

Jak to začalo?

Na začátku byla jednorázová hodina pro zpestření konce školního roku, kde se děti mohly seznámit s nástroji s přirozeným laděním (djembe, brumle, tibetské misky, koncovky) a vyzkoušely si svou první hudební improvizaci. Kladly jsme si otázku, jak na to žáci budou reagovat?  Šlo o podporu jejich přirozeného chtění a zájmu o bubnování.           

Jaké jsme měly cíle?

Věděli jsme, že prohlubování vnímání rytmu, forma zklidnění, podpora spolupráce levé a pravé hemisféry jsou podpůrné pro rozvoj dítěte. Vzali jsme bubnování jako nástroj, který povede ke zvládnutí  rytmu, bez očekávání konkrétní změny a konkrétního výstupu v souvislosti s učením. Rozhodly jsme se, že necháme tyto hodiny volně plynout, aby se jejich užitečnost projevila sama. 

Výsledky tříleté spolupráce aneb proč bubnovat s dětmi ve škole?

Bubnovací kruhy přinesly přinesly užitek v oblasti sociální. Každé dítě hraje, všichni v kruhu mají své místo a svou roli, každý je stejně důležitý pro konečný výsledek hudební improvizace, každý přispěje ke společnému zážitku a buduje si přirozené sebevědomí v rámci skupiny. Někdo skvěle vytváří nové hudební kreace, někdo výborně drží základní rytmus a někdy si to prohodí, dle momentální nálady.

Zvládnutí rytmu je podpůrné pro dýchání, plynulost řeči, plynulost pohybu – žáci, kteří zvládnou rytmické bubnování střídáním pravé a levé ruky lépe čtou. Technika bubnování pracuje s uvolněným zápěstím, což je prospěšné pro rozvoj grafomotoriky - je to pozorovatelné na psaní všech žáků.

Tři roky zkušenností dětí i pedagogů s bubnovacími kruhy v mnohém usnadnily zapojení integrovaného žáka do kolektivu. Zavedený řád a rituály, které v rámci kruhu vzaly děti za své, vytvořily oporu pro nového žáka.

Ředitel ZŠ Nemyčeves Mgr. Miloš Novotný a BcA. Ladislava Dlouhá

Vyšlo v tisku .... "Bubnovací den v Nemyčevsi"
Zdroj: Dobré zprávy z Českého ráje a okolí