Hlasové poradenství

 

Hlasový projev patří k nejpřirozenějším lidským projevům. Hlas není pouze prostředníkem sdělení, ale je samostatnou zvukovou kvalitou - je sdělení samo. Pro dobrou práci našeho hlasu a pro předcházení hlasové únavě či dokonce poškození hlasivek a následným operativním zákrokům, je třeba naučit se zacházet se svým tělem jako s hudebním nástrojem.

Práce s hlasem je přirozeným, uvolňujícícm, radostným a obohacujícím zážitkem. Hlas je nejpřirozenějším nástrojem každého člověka.

Cílem je naučit se využívat inteligenci vlastního těla a mít v něm oporu, nejen při tvorbě hlasu. Terapie se věnuje fyziologickému dýchání, hlasotvornému dýchání, práci bránice, rezonančním prostorům, tělesnému stavu aktivní uvolněnosti, který zaručuje hlasu volnou cestu z těla - cestu ke sdělení a cvičení funkčního slyšení, které umožňuje rozpoznávat a reflektovat funkční kvalitu hlasu a uskutečnit nápravu funkčních nedostatků.

Obsahem terapie:

 • Uvědomění si spontánní inteligence těla

 • Hlasotvorné dýchání

 • Vliv stresu na dech – hlas, uvolnění

 • Hledání opory

 • Artikulace

 • Funkční slyšení, gesto, představy  

Cena:  

 • dospělí  250 Kč / 30 minut - vstupní konzultace

 • dospělí  500,- Kč / 60 - 90 minut

 • děti do 7 let 200,- Kč / 45 minut

Platební a storno podmínky:

 • - Jednorázovou konzultaci platí klient příslušnou částku na recepci Duhové medicíny na konci sezení.  V případě, že se klient domluví s terapeutem  na serii sezení, klient platí za sezení zálohově, vždy nejméně jedno z objednaných sezení dopředu.  Při platbě bankovním převodem, je nutné provést platbu s dostatečným předstihem, aby v den konzultace byla částka uhrazena.
 • - Domluvenou konzultaci je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin předem. V případě, že tato lhůta není dodržena, požadujeme úhradu v plné výši.

Pracovní doba: STŘEDA (DLE OBJEDNÁNÍ)

KONTAKT: 732 571 399 

 

Rozhovor s terapeutkou: Hlas je naše ozvučená duše