Psychoterapie

Mgr. Šárka Šatrová - psychoterapeut a profesionální kouč
Objednání na telefonním čísle 730 828 440
 

Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především dětem, dospívajícím a dospělým, kteří se nachází v obtížném osobním, rodinném či pracovním životním období.

  • Práce s dětmi a dospívajícími v oblastech:

ztráta nebo onemocnění blízké osoby, rozvod či jiné změny v rodině
události a situace jako např. šikana, domácí násilí, zneužití, složité mezilidské vztahy, apod.
stavy úzkostné, strach, nejistota, neklid
veškeré traumatizující situace

  • Práce s dospělými v oblastech:
obtížné zvládání náročných životních situací, ztráta blízkého člověka
krize středního věku, přechod, odchod dětí do vlastního života
rozvod, odloučení partnera, zásadní životní změny na úrovni rodiny
stres, přetížení
strach, smutek, deprese, úzkost
nízká sebedůvěra a sebevědomí

  • Práce s párem v oblasti:
vztahové problémy, obtížné životní situace

  • Krizová intervence, práce s traumatem
Krizovou intervenci tvoří postupy vytvořené pro práci s klienty, kteří se aktuálně nacházejí v náročné životní situaci. Potřebují okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro ně představují neúnosnou psychickou zátěž - jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.
K takové situaci může dojít například z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy, ztráty či ohrožení významné životní hodnoty; to, čím je, čím žije, co vlastní.

  • Koučink

Kouč podněcuje a podporuje koučovaného na jeho cestě za zdravím, fyzickou kondicí, nabytí nové energie a k mnohým dalším kladným změnám v osobním či pracovním životě. Spolupráce s koučem je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete na cestě za vašimi cíli nalézt co nejefektivnější řešení. Práce s koučem se vždy zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení. Můžeme spolu rozvíjet a podněcovat změny v těchto oblastech
 vztahy soukromé i pracovní
 sebedůvěra, sebevědomí
 plánování času
 zvládání stresu a konfliktů
 prokrastinace
 kariéra – změna či upevnění
 životní restart
 a mnohé jiné potřeby, které souvisí s osobním či pracovním životem