skip to Main Content

7. – 10.7. 2020  

Člověk a zvířata
tábor s angličtinou
ve spolupráci s Jazykovým centrem Kouba

Vlaďka Karásková a Laďka Dlouhá

Pro žáky od ukončené 2.třídy

Čtyři dny, ve kterých si děti hravou formou rozšíří slovní zásobu. Jeden den tábora strávíme na farmě blízko Jičína.

Cena: 2000 Kč

Přihlášky zasílejte na koubajc@gmail.com do 19.6.2020

Obecné informace k táborům
Minimální počet pro konání tábora 6 účastníků, maximální počet je do 15 účastníků

Program: od 8:45 do 15:00 hodin
Příchod: od 7:00 do 8:30
Odchod: od 15:00 do 16:00
V ceně tábora je jednoduchý oběd.
Podrobné informace k táborům obdržíte do 30.června.

13. – 17.7. 2020

Bubny a výtvarno

 Michaela Sobotíková a Laďka Dlouhá

Děti si hravou formou vyzkouší výtvarnou práci v širokém slova smyslu. Vyzkouší si různé tvořivé techniky při poslechu hudby. Děti budou tvořit hudbu k malbě a výtvarně zaznamenávat stopu pohybu. Obtisknou si do hlíny zvuk, hrát si s tím a užívat si překvapení.

Cena: 2200 Kč
Přihlášky podávejte do 19.6.2020

3. – 7.8. 2020

Bubny a zpěv  

Laďka Dlouhá

Tradiční tábor věnovaný hře na jednoduché hudební rytmické nástroje. Děti si osvojí základní principy komunikace ve skupině pomocí improvizace na jednoduché hudební nástroje. Společná hudební tvorba a intuitivnímu hlasový projev navozuje pocit pohody a radosti. 

Cena: 2000 Kč
Přihlášky podávejte do 19.6.2020

10. – 14.8. 2020

Bubny a tanec

Zuzana Richterová a Laďka Dlouhá

Tábor zaměřený na taneční a hudební improvizaci. Děti budou využívat možnosti současného tance a rytmu bubnů k vyjádření emocí a příběhů, které nám vstupují do života.
Radost z pohybu a společné hry.

Cena: 2200 Kč
Přihlášky podávejte do 30.6.2020

17. – 21.8. 2020

Bubny a angličtina
ve spolupráci s Jazykovým centrem Kouba

Vlaďka Karásková, Laďka Dlouhá a rodilý mluvčí

Pro žáky od ukončené 4.třídy

Zvuková stránka anglického jazyka je spojena s jiným přízvukem, s vázáním slov a hlavně vlastním rytmem řeči. Budeme využívat rytmu a hry, aby naše řeč plynula. Naučíme se různé anglické písně, které doprovodíme na rytmické nástroje.

Cena: 2800 Kč

Přihlášky zasílejte na koubajc@gmail.com do 30.6.2020

Back To Top