Systemické poradenství, narativní přístup

... BcA. Ladislava Dlouhá

Psychologická poradna nabízí bezpečný prostor, čas a odborné doprovázení lidem, kteří chtějí jít po cestě plného a radostného života. Rychlost současného života je tak velká, že si často nevšimneme, že se nám vytratil úsměv ze rtů a náš život se ztenčil na slova: „musím“ a „nemohu“. Mnozí lidé mají pocit, že jejich štěstí leží v cizích rukách a na nich samotných nezáleží. V naší poradně hledáme společně cesty, jak se stát opět autorem svého života.

Základem systemického přístupu je důvěra v to, že klient sám díky rozhovoru s terapeutem dokáže nalézt řešení své situace. Terapeut je expertem na vedení rozhovoru, ne na klientův život. Cílem je, co nejdříve dopomoci jedinci (páru, rodině), aby i v té oblasti života, která ho nyní trápí, dokázal najít a následně využít vlastní zdroje, kterými disponuje. Terapeut je v systemické terapii spíše průvodcem klienta, který vylaďuje svoje působení na klienta podle jeho situace a jeho aktuálních možností. Terapeut nepřichází s nabídkami hotových řešení, naopak dává prostor tomu, aby v rozhovoru klient sám mohl postupně pro sebe najít takové řešení, které bude dobré právě pro něho a pro jeho situaci.

Cena: 

  • 500,- Kč / 60 minut, každá další započatá hodina 250 Kč
  • studenti, MD, důchodci 350,- Kč

Platební a storno podmínky:

  • Jednorázovou konzultaci platí klient příslušnou částku na recepci Duhové medicíny na konci sezení.  V případě, že se klient domluví s terapeutem  na serii sezení, klient platí za sezení zálohově, vždy nejméně jedno z objednaných sezení dopředu.  Při platbě bankovním převodem, je nutné provést platbu s dostatečným předstihem, aby v den konzultace byla částka uhrazena.
  • Domluvenou konzultaci je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin předem. V případě, že tato lhůta není dodržena, požadujeme úhradu v plné výši.

Pracovní doba: středa - dle objednání

 

Kontakt: 732 571 399