skip to Main Content

Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především dětem, dospívajícím a dospělým, kteří se nachází v obtížném osobním,  rodinném či pracovním životním období.

Práce s dětmi a dospívajícími v oblastech:
ztráta nebo onemocnění blízké osoby, rozvod či jiné změny v rodině
události a situace jako např. šikana, domácí násilí, zneužití, složité mezilidské vztahy, apod.
stavy úzkostné, strach, nejistota, neklid
veškeré traumatizující situace

Práce s dospělými v oblastech:
obtížné zvládání náročných životních situací, ztráta blízkého člověka
krize středního věku, přechod, odchod dětí do vlastního života rozvod, odloučení partnera, zásadní životní změny na úrovni rodiny
stres, přetížení
strach, smutek, deprese, úzkost
nízká sebedůvěra a sebevědomí

Práce s párem v oblasti:
vztahové problémy, obtížné životní situace

Krizová intervence, práce s traumatem
Krizovou intervenci tvoří postupy vytvořené pro práci s klienty, kteří se aktuálně nacházejí v náročné životní situaci. Potřebují okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro ně představují neúnosnou psychickou zátěž – jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.
K takové situaci může dojít například z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy, ztráty či ohrožení významné životní hodnoty; to, čím je, čím žije, co vlastní.

Objednávejte na telefonu +420 730 828 440

Mgr. Šárka Šatrová

psychoterapeut a profesionální kouč

Back To Top