Romana Koubová    

Jsem maminkou čtyř dětí. Této role si nesmírně vážím, je mým posláním a mé děti jsou pro mě velkou inspirací. Všechna má těhotenství, porody, následná péče o děti a nové vstupy do pracovního procesu se staly důležitými mezníky v mém životě.

Vážím si upřímnosti a otevřenosti, myslím, že i taková jsem. Je ve mně ukotvena neutuchající touha po poznání. Ráda sdílím a naslouchám.

Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pohyb mě vedl a vede k hlubšímu pochopení a vnímání vlastního těla. Učí mě pracovat s vůlí, odvahou a trpělivostí. Touha po poznání, hlavně sebe sama, mě zavedla až do samotné kolébky jógy, Indie.

Jógu vnímám jako nekonečný pozvolna plynoucí proces zrání, jako cestu k vyrovnanosti, uzdravení, harmonii, vnitřnímu klidu a osvobození. Mnohému vděčím svým českým i zahraničním učitelům, jejich inspirativnímu vedení, které mi dává možnost posouvat se, spíše citlivě, hlouběji sama k sobě.

Studium jógové terapie, filosofie a etiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy je pro mě dalším životním stupněm a utvrzuje mě v poznání, že každý jsme jedinečný a pouze vlastní snahou můžeme dosáhnout uzdravení ducha a osvobození.