Šárka Šatrová

Psychoterapeut a profesionální kouč
 
Stává se, že se nám život trochu zamotá, jindy se ztratíme, nevíme si rady a hledáme pomoc. Takovou vám jako psychoterapeut nabízím. Spolupráce se mnou je založena na bezpečí, důvěře a mlčenlivosti.
Směr, který v psychoterapii používám je systemický, celostní. Díky vzdělání a praxi i v jiných, příbuzných oborech, mohu kombinovat techniky mentálního koučinku a techniky, které vedou k sebepoznání.
Samotná koučovací sezení se od terapie zásadně liší. Efektivní jsou v případě, že máte cíl a chcete se dostat co nejefektivněji z bodu "zde nyní jsem" do bodu „tady chci být".
Je skvělé nacházet úlevu v obtížných životních situacích, nacházet řešení a jít za nimi, když máte vedle sebe svého terapeuta, průvodce, podněcovatele.
Zavolejte mi, napište mi a ptejte se. Odpovím vám. Nebo se setkáme a povíme si něco o vašich
potřebách a mých možnostech.
Podrobnosti najdete na webu satrova.cz

Mgr. Šárka Šatrová

Vzdělání, certifikace, akreditace
 Univerzita Hradec Králové - vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika a psychologie
 23 let pracovních zkušeností - po završení VŠ několik let na pozici zaměstnance (ve státním i
soukromém sektoru)
 jako podnikatelka posledních 18 let, z toho 9 let vlastní soukromá praxe kouče, mentora a
terapeuta
 Psychoterapeutický výcvik - akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
 (pod vedením MUDr. Olgy Kunertové, přední představitelky systemického přístupu v ČR) -
terapie dětí, dospělých i párů
 krizová intervence a práce s traumatem
 vyjednávací techniky
 Intenzivní tréninkový program - certifikát Profesionálního Results kouče se specializací na
koučink se zaměřením na pracovní a kariérní cíle a dále také na koučink k cílům v osobním
životě.
 Psychoterapeutický výcvik - akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
 (pod vedením MUDr. Olgy Kunertové, přední představitelky systemického přístupu v ČR)
 v neposlední řadě také matka dvou dcer, s více jak 27 letou praxí :-)