ACCESS BARS

Ochutnávka unikátní metody
Ve středu 28.11. ve 14:30 hod., v 15:15 hod., v 16:00hod. a v 16:45 hodin
Cena: 300 Kč
Terapeut: Helena Futerová

Přihlášky - zde
 
Ošetření  metodou Access Bars® je relaxační, tělo i duši povzbuzující proces, odstraňující bloky, postihující všechny aspekty života.
Během ošetření se praktik dotýká 32 bodů na hlavě. Každý bod ovlivňuje jinou oblast života (např. peníze, kontrolu  (její pouštění), kreativitu, smutek, radost, sexualitu, stárnutí atd.).
Jemným dotykem těchto bodů se spontánně odbourají během života (i životů minulých) nahromaděné mentální, duševní a fyzické bloky. Ošetření samotné je velmi příjemné, uvolňující, nejvíce se podobá masáži hlavy, s tím rozdílem, že neaplikuje tradiční masážní pohyby, účinek dosáhne několik vteřin trvajícím dotykem bodů, "BAR"-ů.

Odblokování se spouští okamžitě, je citelné již během ošetření. Po ošetření lidé zažívají úlevu ve fyzickém těle, ale i mentální úlevu.  Po ošetření se často stává, že touhy, sny, cíle se plní snadněji, zdravotní problémy a poruchy spánku mizí, ale např. i dochází k snížení tělesné hmotnosti.
Můžete zažít i ustoupení problémů v partnerském vztahu, nebo finančních problémů atd. Vícenásobným opakováním ošetření se odbourává stále více a více bloků. Ošetření je stejně vhodné a bezpečné pro děti, dospívající i pro dospělé.
Pokud jsou ve vašem životě oblasti, které byste rádi změnili, pak vyzkoušejte tuto účinnou a unikátní metodu.