Intuitivní zpěv

4.května a 8.června 2019  

9:00 - 12:00

Cena 400 Kč 

Lektorka: BcA. Ladislava Dlouhá


Radost ze společného zpívání, hra se zvuky, rytmen, intonací a melodiemi. Hlasová improvizace v nejširším smyslu. Objevování svých hranic a jejich překonávání.
            

"Velkou inspirací mi je práce Thomase Johansena, který říká: "Pracuji s improvizací, protože mě fascinuje proces "sebe uspořádávání", který při tom probíhá, a také úžasné možnosti, které se otevírají při práci v přítomném okamžiku. Ten moment, kdy nejen performeři, ale také posluchači zažívají, že jsou tady, teď a spolu - a že se v podstatě může stát cokoli. V tu chvíli sdílíte dobrodružství, pochybnosti i křehkost toho okamžiku. Sdílíte pomíjivost i svoje lidské bytí.“

Přihlášky