Kineziologie One Brain

Svalový test jako podpora v rozhodování

KDY : čtvrtek 16.ledna od 17:00 do 20:00

TERAPEUT: Mgr. Sofie Smolíková

CENA: 300 Kč

Metoda, která umožnuje prostřednictvím svalového testu, komunikovat současně s
pravou a levou hemisférou. Kineziolog za pomocí svalového testu nachází energetické
bloky související s tématem a příslušnou korekcí pomáhá klientovi využít jeho vlastní

potenciál k řešení dané situace.

Nástroje : svalový test, barometr chování, korekce

Svalový test - reakce svalů na podnět. Jedná se o ustálený pohyb se svalem. Sval
reaguje na otázku: Jaký věk souvisí s příčinou tématu? Jak se to projevuje v chování?
Jaká korekce klientovi pomůže uvolnit a opět rozproudit energii? Svalový test se
provádí mírným tlakem na mírně předpažené ruce klienta. K testování se používá
nejčastěji deltový sval. Negativní emoce sval oslabí, zatímco pozitivní ho zpevní.

Barometr chování – ukazuje, jakým způsobem se projevuje způsob chování vychýlený
z rovnováhy. Barometr pomocí svalového testu ukáže chování/emoce, které jsou s
daným tématem spojené, kterých si je klient více či méně vědom.

Korekce - pomáhají pochopit, čeho přesněji se týká klientovo téma, jaké jsou v

tématu skryty nevyhovující vzorce chování.