Knihovny palmových listů

Jak prakticky pracovat s něčím, co nám před několika tisíci lety „Septha rishies“ (7 mudrců) vepsalo do našeho palmového listu? Cožpak věděli, že se někdy v budoucnu přijdeme zeptat na svůj životní plán? Je vše nevyhnutelně dané, nebo máme právo svobodné volby? Pokud ano, jakou část svého života ovlivňujeme? Pavel vás během tohoto večera zábavným způsobem seznámí s tím, čím se od roku 2008 jako první v Čechách, na Moravě a na Slovensku zabývá – knihovnami palmových listů.

Čtení palmového listu je skutečně čtením z našeho zdroje. Jedná se o čtení, ne o předpověď. Jaký je v tom rozdíl? V předpovědi očekáváme, že se to „samo“ stane. Při čtení palmového listu získáme návod jak pracovat sami se sebou. V jednotlivých kapitolách je popsáno zdraví, partnerské vztahy, práce, kdy se můžeme toho, či onoho vyvarovat, jaké je naše poslání v tomto životě a také, který z minulých životů zásadním způsobem ovlivňuje současný život. V palmovém listu je i informace o přesného času naší smrti a dozvíme se jej, pokud před vlastním čtením nepožádáme čteče, aby tuto či ostatní informace týkající se smrti pominul.

Většina lidí si nepamatuje své skutky minulých životů. Palmový list nám řekne, který z minulých životů nám podstatně ovlivňuje ten současný život. Poslední kapitola listu obsahuje konkrétní návod, jak můžeme pracovat se svými bloky a vyčistit karmu pro sebe, pro své děti a pro svá vnoučata…
Pavel své osudové setkání s knihovnami palmových listů a čtečem palmových listů Palanisamym Chinnappa více než před 10 lety poutavě napsal do knihy „Kým jsme byli, jsme a budeme“. Několik výtisků vezme s sebou na přednášku a rád knihu podepíše všem, kteří si ji už zakoupili.
Pavel Krejčí - je cestovatel, psychoterapeut a může být vaším průvodcem knihovnami palmových listů. Je renesančním spirituálním člověkem, který už dávno nechodí do evropských esoterických cukráren. Říka věci narovinu - bez obalu. Jeho jméno bylo uvedeno v palmovém listu famózního nádího Shivy jako člověka, který má čteče z Indie poprvé přivézt do Evropy. Pravidelně se vrací do jižní Indie, kolébky knihoven palmových listů, pořádá semináře a píše knihy.

Doporučená cena: 99 Kč
Kontaktní osoba: Pavel Krejčí, tel. 777 716117
Objednávky čtení palmového listu na: https://www.palmovelisty.cz/

Knihu Pavla Krejčího „Kým jsme byli, jsme a budeme“ je k dostání na www.knihydialog.cz
Před lety si Pavel Krejčí přečetl informaci o indických knihovnách palmových listů, v nichž jsou ochraňovány před tisíci roky pořízené záznamy budoucích životních příběhů dnešních lidí, a byl tímto tématem uchvácen. Brzy nato se vydal do Indie a navštívil jednu z knihoven, v níž indický nádí (čteč) vyhledal jeho palmový list a seznámil ho s jeho obsahem. Autor se dozvěděl nejen detaily ze svých minulých životů i z toho současného, ale byl obeznámen i s událostmi, které ho v dohledné době očekávají a neminou. Fakta, která mu byla v knihovně sdělena, jej svou přesností natolik ohromila, že opustil občanské povolání a začal se zabývat zkoumáním mystéria palmových listů. Záhy došlo v autorově životě k událostem, které čteč předpověděl. Je tedy náš osud předurčen? Vycházíme vstříc osudu sami, nebo i on nám? Dokážeme změnit nepříznivé události k lepšímu nebo se jim vyhnout? Platíme strádáním za svoje minulá pochybení? Potkali jsme svoje nejbližší i v minulých životech? Rodíme se stále znovu? Autor také pozval dva čteče do Prahy, kde při semináři v sále Novoměstské radnice vzbudili doslova senzaci. V současné době přednáší, organizuje pro zájemce čtení palmového listu i putování po jižní Indii. Lze ho kontaktovat na e-mailové adrese: pavellkrejcii@seznam.cz

Více informací získáte na www.palmovelisty.cz