Lunární žena - seminář pro ženy 

... s Terezií Dubinovou a Ladislavou Dlouhou                                                 
 
Ženský kruh, 4 fáze ženy, které budeme zkoumat hlouběji.
 
 
KDY:  říjen  - leden / 1x měsíčně
14.10. 2017 - téma PANNA
18.11. 2017- téma MATKA
  2.12. 2017- téma STAŘENA
13.1. 2018 - téma ČARODĚJKA
 
ČAS: sobota 13:30 - 18:00
 
CENA: 1 600 Kč / 4 setkání
              600 Kč / jednotlivé setkání
 
KDE: Duhová medicína, B. Němcové 133, Jičín
 
Motto pro jednotlivá setkání:
                                                    
Říjen - PANNA
''Pannu během naší cesty nikdy nesmíme ztratit. Představuje dobrodružku, lovkyni, intuici, která ví, co chce. Je svobodná a sebejistá, ví, co chce a jak to získat. Je věrná sama sobě a vždy naslouchá svému vnitřnímu hlasu.,, (Inelia Benz)
    
Listopad - MATKA
"Skrze živé upřímné mateřské srdce prožíváme poprvé Lásku a je to právě mateřské srdce, které nás učí lásku rozpoznat a přijímat..." (Marie Madeira)
Matka je silou ženy milovat a přijímat - sebe sama a své tvoření, včetně dětí. Matka je pečující náruč, bezpečí hnízda a chápající úsměv. V každé z nás mateřská energie spočívá. Na jejím uzdravení závisí uzdravení našeho světa.
 
Prosinec - STAŘENA VĚDMA
"Kde najít k Životu klíč,
když život už je skoro pryč?

I v lidském srdci Světlo samozářící
a v lidské duši Život neutuchající

Síla nitra nás vede,
abychom změnili sebe
Můj kotlík temné zrcadlo
neboj se mrknout až na dno
Abys vše mohl proměnit
a ke Světlu jít..." (Věra Kočka)

Stařena je osvobození od všech očekávání druhých a radost být sama sebou, ve službě Světlu, Duchu, Zemi Stařena je čirá radost ze života, pramenící z poznání smrti. Stařena je život tady a teď.

Leden - Čarodějka

"Nepřemýšlej, neptej se - tanči! Pohybuj se životem jako kapka vody. Padá-teče-stoupá vzhůru - shromažďuje se. Zapomeň na své hranice. Létej-potápěj se- utíkej- zůstávej ve svém nitru! Vždy však odrážej světlo." (Andělé stromů - Vrba bílá)

Čarodějnice a Čarodějka - odmítnutá a přijatá mocná stránka nás samých. Přichází k nám každý měsíc skrze menstruační krvácení, aby nám připomněla, že jsme si ještě nevzaly zpět svoji sílu a nejsme samy k sobě pravdivé. Neptá se, zda je vítána - prostě tu je.

--------------------------------
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 2 dny před konáním akce!
Minimální počet pro konání akce 5 žen.
 
 
Letáček k nahlédnutí zde:
 
 

Permanentka pro ženy