Meditace a Dikša

.... pravidelná setkání, kterým Vás provede Libor Zich

TERMÍNY:  17.5. - zrušeno, 31.5., 14.6., 28.6. 2018

Čas:: (18:00 - 19:30) posunut začátek akce na 18:30 - 20:00

Kde: Duhová medicína, B. Němcové 133, Jičín

Cena: 250,- Kč

Podmínkou konání je minimální účast 3 osob!

Přihlášky vždy předem, nejpozději však v den před konáním akce!

Kontakt: Libor Zich, e-mail:  libor.zich@centrum.cz , mobil 603 214 773 
 

Meditace 

Vede ke zklidnění mysli, celkovému uvolnění, zvýšení pozornosti a kreativity a také do rozšířeného stavu vědomí. V meditativním stavu se můžeme lépe spojit sami se sebou, s vnitřním vedením a objevit svoje skutečné potřeby. Meditaci můžeme také spojit s vědomým dýcháním.

Vědomé dýchání

Správné dýchání je předpokladem k dobrému zdraví. Pravidelným praktikováním vědomého dýchání lze také zlepšit zdravotní problémy. Práce s dechem představuje poměrně široké pole možností, jak ovlivnit proud životní energie v těle a tím přispět k jeho harmonické funkci.

Dikša 

Energie dikši má původ ve vyšším poli vědomí. Její inteligence je schopna působit ve všech oblastech lidského života (fyzické, emocionální i duševní zdraví, vztahy, hojnost, úspěch konání….) a uvádí je do stavu harmonie.

Probouzí duchovní potenciál lidské bytosti.

"V každém programu propojíme meditaci a vědomý dech s energií dikši ".