Rodinné a systemické konstelace

prožitkový seminář, pomáhající řešit dlouhodobé problémy.

Co se dá řešit ? Cokoliv, co nás trápí a neumíme si s tím poradit !

Láska - nemoc - neúspěch - problém na pracovišti - převzetí zodpovědnosti za svůj život - peníze - neúspěch v učení se cizímu jazyku - šikana - mobbing - neshody a nejasnosti jakéhokoliv druhu.

Průběh

Klient sdělí svůj problém. po vyslovení této ,,zakázky" terapeut rozhodne, který ze systémů bude postaven(rodina, pracovní kolektiv ...). Klient vybere zástupce pro jednotlivé postavy daného systému a rozestaví je do prostoru (kruh přísedících účastníků). Ti pak vypovídají své pocity a terapeut podle výpovědí nachází řešení.

 

Kdy: středa 17.10., čtvrtek 6.12. 2018

Čas:  17:00 - 21:00

Cena: 800 Kč (záloha činí 400 Kč)


Koordinátor : Mgr. Eva Mílková

Web: www.evamilkova.cz

Přihlášení na tel.čísle 702 067 515, 493 792 106 (záznamník) - Eva Mílková nebo e-mail: e.milkova25@centrum.cz

Počet míst je omezen, maximální počet 8 osob.