Rodinné a systemické konstelace

Kdy: sobota 23. listopad 2019  

Čas:  9:00 - 19:00 hodin

Cena: 1200 Kč

Prožitkový seminář, pomáhající řešit dlouhodobé problémy.

Co se dá řešit ? Cokoliv, co nás trápí a neumíme si s tím poradit !

Láska - nemoc - neúspěch - problém na pracovišti - převzetí zodpovědnosti za svůj život - peníze - neúspěch v učení se cizímu jazyku - šikana - mobbing - neshody a nejasnosti jakéhokoliv druhu.

Průběh

Klient sdělí svůj problém. po vyslovení této ,,zakázky" terapeut rozhodne, který ze systémů bude postaven(rodina, pracovní kolektiv ...). Klient vybere zástupce pro jednotlivé postavy daného systému a rozestaví je do prostoru (kruh přísedících účastníků). Ti pak vypovídají své pocity a terapeut podle výpovědí nachází řešení.

Více o rodinných a systém. konstelacích na  stránkách mého učitele Jana Bílého  https://www.konstelace.info/konstelace-info1.html

Koordinátor : Mgr. Eva Mílková

Web: www.evamilkova.cz

Přihlášení na tel.čísle 702 067 515, 493 792 106 (záznamník) - Eva Mílková nebo e-mail: e.milkova25@centrum.cz

Přihláška je závazná po odeslání zálohy 400,-  Kč na konto: 2001031924 / 2010. Nejprve se informujte, zda jsou volná místa. Počet míst je omezen.

Přezůvky nutné.