Taneční rituál k uctění příchodu zimního období roku

Kdy: pátek 1. listopadu 18:00 až 21:00 
 
Průvodkyně:  
Terezie Dubinová a Laďka Dlouhá
 
Cena: 250,- Kč

Staré kultury i naši předci znali význam času změny a přechodu z jedné fáze do druhé. Začátek listopadu byl slaven jako předěl světla a temnoty, čas,
kdy se otevírá brána mezi světem živých a světem mrtvých,  a můžeme jindy jasně danou hranici překročit.
Samhain či Svátek všech svatých – dušičky nás učí uvolnění a odevzdávání všeho,
co již není potřeba, a pokoře vůči fyzickému i psychickému umírání.

Rituál zahrnuje meditaci a imaginaci, dechové a energetické cvičení a tanec.

Přihlášky zde