Cyklus přednášek Vít Syrový - Jak zůstat zdraví

VÍT SYROVÝ, nový poradce zdravého životního stylu v Duhové medicíně NATURTERAPIE

Připravované přednášky:

  • Již proběhla  ZDRAVOTNÍ PŘINOS PŘIROZENĚ PĚSTOVANÝCH POTRAVIN
  • 28.březen 2018 JARNÍ OČISTA A VÝZNAM PITNÉHO REŽIMU
  • 25.dubna 2018  PŮSOBENÍ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA TĚLO I DUŠI
  • 30.května 2018 PŘIROZENÁ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
  • 27.června 2018 JAK OCHRAŇOVAT ČISTOTU DUŠE

ČAS: 18:00 - 20:00

CENA: 50 Kč / jednotlivá přednáška

KDE: Duhová medicína, B.Němcové 133, Jičín

Na vzniku nejobávanějších civilizačních onemocnění i dalších problémů se převážně podílí životospráva - od nesprávného stravovacího režimu, chemicky kontaminovaných potravin či vody, až po bezmyšlenkovité užívání rozličných kosmetických prostředků s mnoha škodlivými přísadami. Pokud se tedy zaměříme na zdravý životní styl, můžeme výrazně snížit rizika vzniku většiny z nejčastějších soudobých onemocnění. Zároveň bychom však měli pečovat i o duševní zdraví, neboť plnohodnotný život, možnosti působení i další aspekty našeho bytí jsou plně závislé na našem vnitřním naladění.

Základ zdravotní péče má tvořit prevence. Z hlediska každodenní péče a správné životosprávy bychom se měli snažit předem zamezovat působení nepříznivých faktorů, jež způsobují onemocnění. Moudrý člověk si proto bude zjevně vybírat takovou stravu, jež mu prospívá. Rovněž ke své očistě, ochraně i udržování těla by měl užívat jen celkově prospěšné kosmetické prostředky. Mnozí lidé se z těchto důvodu orientují na bioprodukty. Tento trend je zřejmý i v zahraničí, kde se již po desetiletí stále rozšiřuje nabídka ekologicky pěstovaných surovin, jež mají být i vhodně zpracovány. U nás si mimoto mnozí lidé sami přirozeným způsobem pěstují rozličné plodiny, což je v mnoha ohledech ještě přínosnější.

Naše doba může být nazývána věkem chemie, neboť tento obor pronikl téměř do všech oblastí. V důsledku toho má převážná část lidí moderní civilizace tělo zaneseno chemickými škodlivinami. Proto se zaměříme na přirozené očistné kůry, jež se odedávna provádějí hlavně na jaře.  Důležité jsou v tomto ohledu zejména tekutiny, k nimž patří hlavně kvalitní pramenitá voda a ovocné či zeleninové šťávy. Mimoto lze užívat i čistící bylinné čaje.

Kromě toho bychom měli zamezovat působení škodlivých vlivů v duševní oblasti. Řádná hygiena a udržování čistoty jsou nezbytné nejen u pozemského těla, ale též u duše! Proto je nesmírně důležité, abychom pochopili, jaké vlivy mohou naši duši „znečišťovat“ či poškozovat. V tomto ohledu bychom měli v prvé řadě dávat pozor na nepříznivé myšlenkové a emociální formy, jakož i další nepatřičné aspekty. Přijmeme-li existenci běžně neviditelných vlivů a pochopíme-li, že nás mohou též nezanedbatelně ovlivňovat, budeme se moci mnohem účinněji chránit i před těmito rizikovými faktory. Vědomě bychom se měli zaměřit hlavně na to, co můžeme změnit k lepšímu především sami u sebe. Jestliže již někdo má psychické problémy,  mohou ke zlepšení napomoci i rozličné přirozené prostředky, jako jsou bylinky, vůně a další.

Abychom se mohli vědoměji vyhýbat zbytečným rizikům, zaměříme se v sérii přednášek na výše uváděné oblasti. Máte-li zájem dovědět se více, můžete nahlédnout na www,vitsyrovy.cz, napsat případné dotazy mailem na vsyrovy@volny.cz, nebo zavolat na tel. č.: 776 305 457.

Doporučujeme rezervaci míst předem

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ  

Hlaste se prosím nejpozději do pondělí před plánovanou akcí.