Astro-psychologická skupina

...s Ing. Janou Lojkovou, Ph.D. / www.daraluz.eu
 

O lektorce:

 

Skupinu vede Ing. Jana Lojková, Ph.D.. Studovala kurz Humanistické a transpersonální astrologie, prošla výcvikem Analytické psychologie C.G.Junga,  kurzem Systemické arteterapie a několikaletou výukou prací se sny. Její práce je také ovlivněna šamanismem peruánské Amazonie, kde několik let pracovně pobývala. V současné době vede semináře s astro-psychologickou tématikou, poskytuje osobní poradenství a provází lidi na jejich cestě.

---------------------------------------------------------

KDY: ZÁŘÍ 2017 - ČERVEN 2018

Termíny jednotlivých skupin:

17.9., 15.10., 12.11., 10.12., 7.1., 4.2., 18.3., 15.4., 6.5., 10.6.

Frekvence setkávání : 1xměsíčně, celodenní, 10 opakování

 

Charakter skupiny: uzvařená 

 

Počet lidí ve skupině: max. 10

 
KDE:  Duhová medicína z.s., Lázně Hilarion 133, 506 01 Jičín

 

----------------------------------------------------------------------

Témata skupin

1)       Úvod, Ascendent a kvality jednotlivých znamení zvěrokruhu

2)       Živly v horoskopu, osa rodinných kořenů IC a společenského postavení MC

3)       Luna jako obraz matky, Slunce jako obraz otce a Merkur jako prostředník

4)       Venuše  jako touha po vztahu, Mars jako síla k prosazení

5)       Jupiter a prožitek hojnosti a smyslu, Saturn jako řád a struktura

6)       Uran, Neptun a Pluto – překročení prahu

7)       Pluto a Lilith – dvě tváře naší přirozenosti

8)       Lunární uzly jako směr v našem životě a Bod štěstí

9)       Aspekty mezi planetami a konstelace

10)     Závěrečné shrnutí

O skupině obecně:

Sebezkušenostní astro-psychologická skupina je zaměřená na prožitkovou práci s archetypy v našem nitru. Tyto archetypy jsou reprezentovány jednotlivými planetami v horoskopu, se kterými se budeme v průběhu 10 setkání seznamovat. Pomocí arteterapie, astrokonstelací a prací se symboly se seznámíme s přírodními silami, která nám byly dány při narození do vínku. Postupně budeme odkrývat svou pravou přirozenost a zjistíme, nakolik těchto energií užíváme či zda je v sobě potlačujeme na úkor představ našeho okolí či společnosti.

Přínos skupiny:

Přínosem je porozumění naší vnitřní dynamice a spojení se s přírodními silami, které jsou v našem nitru přítomné. Přijmutí těchto sil je úlevné a vede k prožitku smyslu, vnitřního klidu a štěstí. Tím, že je skupina vedená jako uzavřená, vytváří se bezpečný prostor pro sdílení a témata je možno otevřít do větší hloubky. Cenným přínosem skupiny je také sdílení příběhů a učení se ze vzájemných zkušeností.

Vhodnost skupiny:

Do skupiny se může přihlásit každý, který je na své cestě za sebepoznáním, je otevřený novým poznatkům a ochotný sdílet svůj příběh s ostatními. Zvláště doporučuji účast ve skupině těm, kteří mají pocit, že je rodinné prostředí formovalo proti jejich pravé přirozenosti.

Pro účast ve skupině není nutná znalost astrologie.

V případě, že se v současnosti léčíte, či jste se v minulosti léčil(a) s duševním onemocněním či  berete psychofarmaka, konzultujte vhodnost účasti s lektorkou.

Místo a čas:

Skupina proběhne v nových prostorách Duhové medicíny, které jsou situovány v Lázních Hilarion. Zahájena bude v září 2017 a skončí v červnu 2018.

Předpokládaný čas skupin je od 10:00 do 18:00, s hodinovou přestávkou na oběd.

Vzhledem ke konceptu skupiny jako uzavřené je účast na seminářích závazná.

Platba a záloha:

Cena za 10 seminářů je 7000,-Kč.

Pro účast ve skupině je nutné uhradit zálohu 1000 Kč na účet  670100-2200399027/6210 a to nejpozději do 31.7.2017.

Zbývající platbu je možno před zahájením semináře buď zaslat na účet, nebo částku doplatit osobně a to nejpozději při prvním skupinovém setkání. V případě potřeby je možné domluvit rozdělení doplatku na dvě části.

Zaplacení zálohy účastník potvrzuje svou účast na všech deseti seminářích.

Záloha na seminář je nevratná, je nicméně převoditelná na jiného účastníka.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE