skip to Main Content

Stává se, že se nám život trochu zamotá, jindy se ztratíme, nevíme si rady a hledáme pomoc. Takovou vám jako psychoterapeut nabízím.
Spolupráce se mnou je založena na bezpečí, důvěře a mlčenlivosti.
Směr, který v psychoterapii používám je systemický, celostní. Díky vzdělání a praxi i v jiných, příbuzných oborech, mohu kombinovat techniky mentálního koučinku a techniky, které vedou k sebepoznání.
Samotná koučovací sezení se od terapie zásadně liší. Efektivní jsou v případě, že máte cíl a chcete se dostat co nejefektivněji z bodu „zde nyní jsem“ do bodu „tady chci být“.

Je skvělé nacházet úlevu v obtížných životních situacích, nacházet řešení a jít za nimi, když máte vedle sebe svého terapeuta, průvodce, podněcovatele.
Zavolejte mi, napište mi a ptejte se. Odpovím vám. Nebo se setkáme a povíme si něco o vašich potřebách a mých možnostech.

Kontakt

Email: terapeut@satrova.cz
Telefon: +420 730 828 440
Web: www.satrova.cz

Vzdělání, certifikace, akreditace

 • Univerzita Hradec Králové – vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika a psychologie
 • 23 let pracovních zkušeností – po završení VŠ několik let na pozici zaměstnance (ve státním i soukromém sektoru)
 • jako podnikatelka posledních 18 let, z toho 9 let vlastní soukromá praxe kouče, mentora a terapeuta
 • Psychoterapeutický výcvik – akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
  (pod vedením MUDr. Olgy Kunertové, přední představitelky systemického přístupu v ČR) – terapie dětí, dospělých i párů
 • krizová intervence a práce s traumatem
 • vyjednávací techniky
 • Intenzivní tréninkový program – certifikát Profesionálního Results kouče se specializací na koučink se zaměřením na pracovní a kariérní cíle a dále také na koučink k cílům v osobním životě
 • Psychoterapeutický výcvik – akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
  (pod vedením MUDr. Olgy Kunertové, přední představitelky systemického přístupu v ČR)
 • v neposlední řadě také matka dvou dcer, s více jak 27 letou praxí 🙂

Psychoterapie

Soukromá psychoterapeutická praxe

Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především dětem, dospívajícím a dospělým, kteří se nachází v obtížném osobním, rodinném či pracovním životním období

Práce s dětmi a dospívajícími v oblastech

ztráta nebo onemocnění blízké osoby, rozvod či jiné změny v rodině
události a situace jako např. šikana, domácí násilí, zneužití, složité mezilidské vztahy, apod.
stavy úzkostné, strach, nejistota, neklid
veškeré traumatizující situace

Práce s dospělými v oblastech

obtížné zvládání náročných životních situací, ztráta blízkého člověka
krize středního věku, přechod, odchod dětí do vlastního života
rozvod, odloučení partnera, zásadní životní změny na úrovni rodiny
stres, přetížení
strach, smutek, deprese, úzkost
nízká sebedůvěra a sebevědomí

Práce s párem v oblasti

Vztahové problémy, obtížné životní situace

Krizová intervence, práce s traumatem

Krizovou intervenci tvoří postupy vytvořené pro práci s klienty, kteří se aktuálně nacházejí v náročné životní situaci.
Potřebují okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro ně představují neúnosnou psychickou zátěž – jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.
K takové situaci může dojít například z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy, ztráty či ohrožení významné životní hodnoty; to, čím je, čím žije, co vlastní.

Koučink

Kouč podněcuje a podporuje koučovaného na jeho cestě za zdravím, fyzickou kondicí, nabytí nové energie a k mnohým dalším kladným změnám v osobním či pracovním životě.
Spolupráce s koučem je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete na cestě za vašimi cíli nalézt co nejefektivnější řešení.
Práce s koučem se vždy zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení.

Můžeme spolu rozvíjet a podněcovat změny v těchto oblastech

 • vztahy soukromé i pracovní
 • sebedůvěra, sebevědomí
 • plánování času
 • zvládání stresu a konfliktů
 • prokrastinace
 • kariéra – změna či upevnění
 • životní restart
 • a mnohé jiné potřeby, které souvisí s osobním či pracovním životem
Back To Top