skip to Main Content

Nabízím terapeutické poradenství nad Vaším horoskopem a energetickou práci s Vaším skutečným potenciálem.

Vystudovala jsem kulturologii a hebraistiku na FF UK v Praze. Moje doktorandská práce se stala knihou „Ženy v Bibli, ženy dnes“, dále jsem napsala knihy „Jak učit o holokaustu?“, „Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti“ a „Svoboda jít s Bohem: Rozhovory s Josefem Kordíkem“ Prošla jsem výcvikem ve Škole kvantové astrologie a semináři holistické psychologie. Akademicky se věnuji tématu starověké spirituality, židovské mystiky kabaly a genderu v patriarchálních náboženstvích, terapeuticky se věnuji astroterapii, energetické práci s tělem a zkoumáním i žitím spirituality nového paradigmatu.

S radostí se setkávám s lidmi, kteří jsou otevření změně starých, již překonaných vzorců chování a myšlení ve svém životě, ve světě v nás i kolem nás, a společně hledáme cestu k vědomějšímu, moudřejšímu žití.

Kontakt:

Email: terezie.dubinova@oheladom.cz
Telefon: +420 739 440 361
Web: www.oheladom.cz

Back To Top