skip to Main Content

v současnosti působí jako soukromý poradce zdravého životního stylu, ponejvíce v oblasti správné výživy. Jeho přístup se však zásadně odlišuje od striktních dietních systémů, které se u nás v poslední době objevují, neboť vychází z ověřených přírodních zákonitostí, z nichž vyvozuje, co organismu škodí a co má naopak příznivý vliv na tělesné i duševní zdraví. Dlouhodobě se zabývá různými faktory, které ovlivňují složení a vyzařování krve. K docílení optimálního stavu nejprve provádí testování základních živlů, barev, vitaminů, minerálů a dalších nepostradatelných látek. Dle výsledků testování poté doporučuje vhodné přirozené prostředky, jež mohou doplnit chybějící látky či energie. Je znám svou osvětovou činností v oblasti zdravé výživy a dalších oblastí, a to nejen z veřejných přednášek, ale i rozsáhlé publikační činnosti. Je autorem knih Tajemství výrobců potravin, Tajemství krve (I a II), Tajemství kosmetiky a Jak ochraňovat čistotu duše.

Kontakt

Email: vsyrovy@volny.cz
Telefon: +420 776 305 457
Web: www.vitsyrovy.cz

Back To Top