Čínský kalendář - Rok OHNIVÉHO KOHOUTA

Čínský rok 4715

Čínský rok 4715, který v námi používaném kalendáři začíná 28.1.2017 a končí 15.2.2018, je kombinací znamení Kohouta a fáze Oheň.

V tradičním čínském pojetí je Kohout symbolem pro důvěryhodnost, přitažlivost, sílu, náklonnost a ušlechtilost. Kohout vyznačuje silným smyslem pro měření času a odpovědnost při práci. Je nadán velkou intuicí a uměleckými schopnostmi. Někdy však může být arogantní nebo nepřiměřeně hrdý.

Z 64 hexagramů čínského klasického díla I Ťing je dvanáct přiřazeno znamením zvěrokruhu. Kohout je spojen s hexagramem Guan (Pozorování, Pohled), složeným ze symbolu Xun (Vítr) umístěném nad symbolem Kun (Země). Odpovídá denní době mezi 17:00 a 18:59 a období mezi 8. zářím a 8. říjnem.

Tento symbol je interpretován jako obraz podzimního větru, strhávajícího ze stromů suché listí a staré větve a čistícího přírodu. Jinou interpretací je obraz meditujícího člověka, pevně stojícího na Zemi a regulujícího svůj dech, který je jako mocný vítr. Skrytou moudrostí hexagramu (viz např. Master Zhongxian Wu, The 12 Chinese Animals, Singing Dragon 2010) je: Ocitnete-li se v chaotickém prostředí, je moudré ustoupit zpět a jen pozorovat, abyste se zorientovali.

Fáze Ohně je charakterizovaná horkem, jasem, expanzí. Z pozitivních vlastností jí přísluší radost, štěstí, láska, obětavost a ušlechtilost, z negativních vlastností pak destrukce, chaos a fanatismus. K Ohni patří srdce a duchovní vědomí.

Fáze Ohně a symbol Kohouta, resp. hexagram Guan, mají některé charakteristiky společné (ušlechtilost, pročištění) a některé hodně blízké (intuice, umění, duchovnost). To dává předpoklady k jejich projevení se v čínském roce 4715. Nepochybně však bude vhodné mít na paměti uvedenou skrytou moudrost hexagramu Guan a nedávat příležitost k tomu, aby se projevily charakteristiky nežádoucí.