Přímé působení na těle klienta

Podle TČM je lidské tělo protkáno sítí energetických drah (meridiánů), podílejících se na udržování rovnováhy organismu.

Na těchto drahách se vyskytují speciální místa ("akupunkturní body"), pomocí nichž je možné energetické toky v těle usměrňovat, odstraňovat nejrůznější blokace a dosáhnout zlepšení funkcí vnitřních orgánů.

 

Přitom se využívají různé techniky: