Vít Syrový

 
Vít Syrový v současnosti působí jako soukromý poradce zdravého životního stylu, ponejvíce v oblasti správné výživy. Jeho přístup se však zásadně odlišuje od striktních dietních systémů, které se u nás v poslední době objevují, neboť vychází z ověřených přírodních zákonitostí, z nichž vyvozuje, co organismu škodí a co má naopak příznivý vliv na tělesné i duševní zdraví. Dlouhodobě se zabývá různými faktory, které ovlivňují složení a vyzařování krve. K docílení optimálního stavu nejprve provádí testování základních živlů, barev, vitaminů, minerálů a dalších nepostradatelných látek. Dle výsledků testování poté doporučuje vhodné přirozené prostředky, jež mohou doplnit chybějící látky či energie. Je znám svou osvětovou činností v oblasti zdravé výživy a dalších oblastí, a to nejen z veřejných přednášek, ale i rozsáhlé publikační činnosti. Je autorem knih Tajemství výrobců potravin, Tajemství krve (I a II), Tajemství kosmetiky a Jak ochraňovat čistotu duše.
 
Vít Syrový v současnosti působí jako soukromý poradce zdravého životního stylu, ponejvíce
v oblasti správné výživy. Jeho přístup se však zásadně odlišuje od striktních dietních systémů,
které se u nás v poslední době objevují, neboť vychází z ověřených přírodních zákonitostí,
z nichž vyvozuje, co organismu škodí a co má naopak příznivý vliv na tělesné i duševní
zdraví. Dlouhodobě se zabývá různými faktory, které ovlivňují složení a vyzařování krve. K
docílení optimálního stavu nejprve provádí testování základních živlů, barev, vitaminů,
minerálů a dalších nepostradatelných látek. Dle výsledků testování poté doporučuje vhodné
přirozené prostředky, jež mohou doplnit chybějící látky či energie.
Je znám svou osvětovou činností v oblasti zdravé výživy a dalších oblastí, a to nejen z
veřejných přednášek, ale i rozsáhlé publikační činnosti. Je autorem knih Tajemství výrobců
potravin, Tajemství krve (I a II), Tajemství kosmetiky a Jak ochraňovat čistotu duše.
 
Další informace a články naleznete na www.vitsyrovy.cz

Další informace a články naleznete na www.vitsyrovy.cz