POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ

Max. počet zájemců: 8
Počet lekcí: 12
Den a čas konání lekcí:
Cena lekcí: 1440,-
 
V těchto lekcích Vás zvu do prostoru, kde se potkává tělo s myslí.
 
 Prostřednictvím pokynů k jednoduchým pohybům a zaměřením pozornosti na příslušnou část těla dochází k uvědomování si toho, jak své tělo používáme. Tímto si následně osvojujeme základní návyky funkčních (tj. s minimálním úsilím prováděných) pohybů.
 Již po několika lekcích se naučíte lepší pohybové koordinaci a díky propojení pohybových, mentálních a emočních center mozku poznáte souvislosti mezi svým chováním, cítěním, vnímáním a myšlením.
 Kam zaměřujeme pozornost, tam jde energie. Dovolíte -li si věnovat vědomou pozornost svému tělu, lépe mu porozumíte a bude Vám spolu fajn :o)
 
Těší se na Vás
Radka Francová, fyzioterapeut