Vědomá nedělní odpoledne

jemná cvičení propojující tělo s myslí, série 3 lekcí

Lektorka: Radka Francová
Kdy: 26.ledna, 23.února, 22.března vždy od 15. - 17.hod.
celková cena: 1200,-
přihlášky do 20.1.2020, přihlašovací formulář nebo tel. 608309778

 

Příčinou obtíží v pohybovém systému zpravidla bývá nedostatečná schopnost vnímání pohybových vzorců. Prostřednictvím lekcí se můžete naučit vnímat spolupráci jednotlivých částí těla při různorodých pohybech. A právě schopnost uvědomění nám otevírá možnosti, jak vést pohyb k lepší efektivitě. Proces učení a sebepoznání je založen na prožitku, který vám následně umožní vlastní vedení při procesu zkvalitňování pohybu.

Díky propojenosti center v mozku navozuje cvičení pozitivní změny i v oblasti mentální a emoční.

S sebou: pohodlné oblečení a karimatku