skip to Main Content

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace.  Nesnaží se o vytvoření „hezkých“ obrázků ani objektů posuzovaných okolím. Arteterapie vymezuje prostor pro osobní činnost a rozvíjí tím duševní prostor tvůrce.

Arteterapii je nejen velmi přínosná v léčbě duševních onemocnění ale je velmi přínosná pro lidi, kteří se chtějí skrze výtvarné umění lépe poznat a porozumět sobě samým.

Skupinová, nebo individuální sezení?

Skupinová arteterapie má nespočet výhod. Lidé s podobnými potřebami si poskytují vzájemnou podporu a pomáhají si v řešení problémů. Členové se dokáží poučit ze zpětné vazby od lidí ze skupiny, což je neocenitelnou zkušeností. Pravidelná skupinová setkání jsou uzavřená a všichni ctí pravidla skupiny. Co se řeší ve skupině, zůstává ve skupině.

Individuální sezení je intenzivnější a intimnější. Je prostor dostat se do hlubších témat a více porozumět problematice.

Arteterapeutická sezení začínají rozhovorem, tvořením a následně rozhovorem nad obrázkem.

V případě potřeby je možnost telefonní a emailové konzultace během terapie.

Sledujte nabídku arteterapeutických kurzů.

Objednávejte na telefonu +420 776 242 438
nebo emailem michaela.sobotikova.art@gmail.com

Bc. Michaela Sobotíková

Arteterapeut a psychologický kouč

Menší ukázka technik používaných technik v arteterapii a artefiletice

Back To Top