Skip to content

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace.  Nesnaží se o vytvoření „hezkých“ obrázků ani objektů posuzovaných okolím. Arteterapie vymezuje prostor pro osobní činnost a rozvíjí tím duševní prostor tvůrce.

„Arteterapie je velmi přínosná a podnětná. Skrze vlastní tvoření máte příležitost lépe se poznat a porozumět sobě samým. Nejde o to, jestli umíte kreslit či nikoliv. Pomocí různých výtvarných technik si užijete především proces a nad společnou interpretací nahlédnete na svůj život z jiného úhlu pohledu, který bude podnětný a pomůže Vám uvolnit bloky či změnit postoj.“

Arteterapeutická sezení začínají rozhovorem, tvořením a následně rozhovorem nad obrázkem.

Skupinová, nebo individuální sezení?

Skupinová arteterapie má nespočet výhod. Lidé s podobnými potřebami si poskytují vzájemnou podporu a pomáhají si v řešení problémů. Členové se dokáží poučit ze zpětné vazby od lidí ze skupiny, což je neocenitelnou zkušeností. Pravidelná skupinová setkání jsou uzavřená a všichni ctí pravidla skupiny. Co se řeší ve skupině, zůstává ve skupině.

Individuální sezení je intenzivnější a intimnější. Je prostor dostat se do hlubších témat a více porozumět problematice.

V případě potřeby je možnost telefonní a emailové konzultace během terapie.
Sledujte nabídku arteterapeutických kurzů.

Cena za arteterapii (90 min.) – 1050 Kč

Objednávejte na telefonu +420 776 242 438
nebo emailem michaela.sobotikova.art@gmail.com

Michaela Sobotíková arteterapeutka v Jičíně

Mgr. Michaela Sobotíková

Arteterapeutka a psychologická koučka

Back To Top