skip to Main Content

Kreativní a současný tanec

Lekce pro dospělé

Nejsou věkově omezeny, není nutné mít předchozí zkušenosti.

Lekce začínají v týdnu od 14.9.2020 a končí 19.6.2021

Rozvrh tanců najdete v hlavním menu – Rozvrh – Taneční ateliér

Metodou improvizace hledáme možnosti sebevyjádření a objevujeme si každý pro sebe svůj vnitřní význam, myšlenku, pocit, samotný záměr pohybu. Vytváříme prostor a čas, kdy jsme „ponořeni a otevřeni“ ději, který přichází. Tělo, ale i hlas vnímáme jako nástroj vyjádření, jež slovem bývá těžko přenositelný. Přenecháme tělu jeho moudrost v hravém procesu hledání.

V lekcích se také seznamujeme s principy současné taneční techniky a techniky kontaktní improvizace, zejména pro potřebu rozehřátí a připravenosti těla na lekci.

V případě zájmu se koná na konci roku závěrečné taneční vystoupení nebo ukázková hodina!

Cena
3300,- za rok
1650,- za pololetí

Přihlaste se přes

Back To Top