skip to Main Content

PhDr. Iva Hnátová, Ph.D. Fyzioterapeutka

Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení, korekce pohybových stereotypů

Ve své praxi pracuji zejména s dospělými pacienty a dětmi většinou od 6 let. Zabývám se prevencí a terapií funkčních poruch pohybového aparátu ( svalová dysbalance, vadné držení těla, bolesti páteře a jejich prevence, bolesti hlavy, bolesti kloubů, poruchy čelistního kloubu, tinitus a řada dalších), řeším poúrazové a pooperační stavy.
K problémům klienta přistupuji inviduálně a snažím se jim sestavit program odpovídající jejich specifickému problému. Snažím se, aby klient pochopil, proč problém vznikl, jak si sám pomoci, k čemuž mu navrhnu vhodnou autoterapii na doma a možnosti prevence návratu obtíží. Klienty vedu zejména k aktivní terapii.

Při své práci nejčastěji používám techniky a metody:

Dynamická neuromuskulární stabilizace – DNS dle Prof. Koláře
Techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů a páteře
McKenzie metodu
Metodu Ludmily Mojžíšové
Kinesiotaping
Sensomotorika, cvičení na nestabilních plochách

Cena
Terapie/Konzultace   700 Kč
Kinesiotape 2 Kč / 1cm tape

Délka vyšetření:  50 – 55 minut
Doba objednání:  Pátek 08:00 – 18:00 ( pozdější hodina možná po dohodě)
Upozornění: Nedostavení se na terapii / zrušení v den terapie klient hradí náhradu ve výši 500 Kč.

Každý pátek v Duhové medicíně na objednání

Objednávejte na telefonu +420  777 648 371

Fyzioterapie

Dis. Radka Francová
Fyzioterapeutka

Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení

Poskytuji individuální terapie dospělým klientům s funkčními poruchami pohybového systému. Využívám metody zaměřené na léčbu svalových dysbalancí, řešení poúrazových a pooperačních stavů i k nápravě vadných pohybových stereotypů (mobilizace, techniky měkkých tkání, posturální terapie, senzomotorika, Vojtova metoda, a další). Součástí mé práce je psychosomatický přístup a aktivní zapojení klienta do autoterapie, což je pro dosažení optimálních výsledků nezbytné.

Cena
Fyzioterapie   700 Kč / 55 min.
(anamnéza, kineziologický rozbor, terapeutické metody dle stavu)

Individuální lekce Spirální stabilizace
700 Kč / 55 min.,
400 Kč/os. / 55 min. (lekce prodvojici)
Výběr vhodných cviků dle obtíží pohybového aparátu, korekce správného provádění cviků, preventivní program, kompenzační cvičení.
Relaxační a měkké techniky  600 Kč/ 55min.
(ošetření trigger pointů, uvolnění měkkých tkání)
Individuální péče o těhotné a šestinedělky  700 Kč / 55 min.
(měkké techniky, úlevové cviční, korekce držení těla, dechové cvičení, posilování a relaxace pánevního dna)
Kraniosakrální terapie
800 Kč / 60 min.
1200 Kč / 90 min.

Individuální cvičení s dětmi 400 Kč / 40 min.
Pracuji s dětmi cca od 6-ti let. Volím kompenzační cvičení dle kineziologického rozboru, především u svalových dysbalancí, plochonoží apod.

Objednávejte na telefonu +420 608 309 778
nebo +420 604 494 920

Back To Top