skip to Main Content

Mgr. Václav Endal
Pohybový specialista

Postrehabilitační péče, zdravotní a kondiční cvičení, Pilates Clinic

Pohyb je pro mě prostředek, kterým se já sám zdokonaluji i zbavuji bolestí a to jak tělesných tak duševních. Pohyb je pro mě radost, vášeň, přesnost, rutina, volnost a ve spojení s hudbou tok energie, díky kterému se na konci každé lekce cítím lépe. Svůj prožitek a své znalosti, získané letitou sportovní praxí, studiem a vedením skupinových i individuálních lekcí, se snažím co nejlépe předat svým klientům všech věkových skupin i výkonnostních úrovní. Při své práci využívám techniky zdravotního cvičení, kondičního tréninku, myofasciální autorelaxace, Pilates Clinic Method a základy Dynamické neuromuskulární stabilizace.

Řeším problémy s bolestmi zad, držením těla, vbočeným palcem, plochonožím, skoliózou, diastázou, dýcháním, pohybovými návyky, technikou běhu, kondicí, únavou, pocitem těžkého těla i pohybu…

Jsem pohybový specialista IQ pohyb Akademie a mohu vám pomoci na Vaší cestě ke zdravému, silnému a pohyblivému tělu.

Cena
Diagnostika pohybového aparátu

700 Kč / 55 min.

Individuální lekce zaměřená na zdravý pohyb pro děti i dospělé
1x lekce (55 min.) / 700 Kč
5x lekce (55 min.) / 3500 kč
10x lekce (55 min.) / 6000 Kč

Skupinové lekce Pilates Clinic Method, zdravá záda
1x lekce (55 min.) / 170 Kč
10x lekce (55 min.) / 1500 Kč

Bližší informace ke skupinovým lekcím Pilates Clinic Method →
a lekcím zdravá záda→

Objednávejte na telefonu +420 720 393 311

Dis. Radka Francová
Fyzioterapeutka

Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení

Poskytuji individuální terapie dospělým klientům s funkčními poruchami pohybového systému. Využívám metody zaměřené na léčbu svalových dysbalancí, řešení poúrazových a pooperačních stavů i k nápravě vadných pohybových stereotypů (mobilizace, techniky měkkých tkání, posturální terapie, senzomotorika, Vojtova metoda, a další). Součástí mé práce je psychosomatický přístup a aktivní zapojení klienta do autoterapie, což je pro dosažení optimálních výsledků nezbytné.

Cena
Fyzioterapie   600 Kč / 55 min.
(anamnéza, kineziologický rozbor, terapeutické metody dle stavu)

Individuální lekce Spirální stabilizace
400 Kč / 40 min.,
300 Kč/os. / 60 min. (lekce prodvojici)
Výběr vhodných cviků dle obtíží pohybového aparátu, korekce správného provádění cviků, preventivní program, kompenzační cvičení.
Relaxační a měkké techniky  600 Kč/ 55min.
(ošetření trigger pointů, uvolnění měkkých tkání)
Individuální péče o těhotné a šestinedělky  600 Kč / 55 min.
(měkké techniky, úlevové cviční, korekce držení těla, dechové cvičení, posilování a relaxace pánevního dna)
Kraniosakrální terapie
600 Kč / 60 min.
900 Kč / 90 min.

Individuální cvičení s dětmi 300 Kč / 35 min.
Pracuji s dětmi cca od 6-ti let. Volím kompenzační cvičení dle kineziologického rozboru, především u svalových dysbalancí, plochonoží apod.

Objednávejte na telefonu +420 608 309 778
nebo +420 604 494 920

Back To Top