Skip to content
Fyzioterapie

Dis. Radka Francová
Fyzioterapeutka

Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení

Poskytuji individuální terapie dospělým klientům s funkčními poruchami pohybového systému. Využívám metody zaměřené na léčbu svalových dysbalancí, řešení poúrazových a pooperačních stavů i k nápravě vadných pohybových stereotypů (mobilizace, techniky měkkých tkání, posturální terapie, senzomotorika, Vojtova metoda, a další). Součástí mé práce je psychosomatický přístup a aktivní zapojení klienta do autoterapie, což je pro dosažení optimálních výsledků nezbytné.

Objednávky na: 
E-mail: Radulev@seznam.cz
Telefon: +420 608 309 778

Cena
Fyzioterapie  800 Kč / 55 min.
(anamnéza, kineziologický rozbor, terapeutické metody dle stavu)

Individuální lekce Spirální stabilizace
800 Kč / 55 min.,
Výběr vhodných cviků dle obtíží pohybového aparátu, korekce správného provádění cviků, preventivní program, kompenzační cvičení.
Relaxační a měkké techniky  800 Kč/ 55min.
(ošetření trigger pointů, uvolnění měkkých tkání)
Individuální péče o těhotné a šestinedělky 800 Kč / 55 min.
(měkké techniky, úlevové cviční, korekce držení těla, dechové cvičení, posilování a relaxace pánevního dna)
Kraniosakrální terapie
1 000 Kč / 60 min.
1 500 Kč / 90 min.

Individuální cvičení s dětmi 500 Kč / 40 min.
Pracuji s dětmi cca od 6-ti let. Volím kompenzační cvičení dle kineziologického rozboru, především u svalových dysbalancí, plochonoží apod.

Upozornění: Nedostavení se na terapii nebo pozdní zrušení (v den terapie) – storno poplatek 500,-.

Bc. Aneta Krausová
Fyzioterapeutka

Celostní fyzioterapeutka s naturopatickým přesahem

Fyzioterapie a naturopatie jsou mé srdcové obory a vášně, ve kterých si neustále s nadšením rozšiřuji obzory. Ve své práci propojuji fyzioterapii s naturopatií, ale také je pro mě velmi důležitý psychický a duševní stav klienta. Vzhledem k tomu, že je v těle vše propojeno a vše se vším souvisí, ctím moudrost těla a nutnost komplexního přístupu. Poskytuji celostní fyziokonzultaci, viscerální terapii (terapie vnitřních orgánů), ošetření kraniosakrální terapií a naturopatickou konzultaci zdravého života. Ráda s vámi proberu nejen stav vašeho fyzického těla, ale taky duševní zdraví a životní styl. Společnými silami můžeme najít cestu k tomu, abyste se ve svém životě cítili lépe po fyzické i psychické stránce.

Objednávky na:
E-mail:  a97.krausova@gmail.com
Telefon: +420 732 149 499

Mohu vám pomoci s obtížemi pohybového aparátu, trávicího ústrojí (refluxy, záněty střev, stavy po operacích, dráždivý tračník,…), s gynekologickými potížemi, s jizvami, s vyladěním vašeho životního stylu… ale také pokud jste bez zjevných potíží a chcete o sebe pečovat v rámci prevence či osobního rozvoje.

Jsem celostní fyzioterapeutka s naturopatickým přesahem zabývající se vnitřním světem člověka a mohu se stát vaším průvodcem na cestě ke zdravému tělu a harmonii.

Cena
Terapie  1000 Kč / 60 min.
Naturopatická konzultace zdravého života  800 Kč / 60 min (možné i online)

PhDr. Iva Hnátová, Ph.D.
Fyzioterapeutka

Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení, korekce pohybových stereotypů

Ve své praxi pracuji zejména s dospělými pacienty a dětmi většinou od 6 let. Zabývám se prevencí a terapií funkčních poruch pohybového aparátu ( svalová dysbalance, vadné držení těla, bolesti páteře a jejich prevence, bolesti hlavy, bolesti kloubů, poruchy čelistního kloubu, tinitus a řada dalších), řeším poúrazové a pooperační stavy.
K problémům klienta přistupuji inviduálně a snažím se jim sestavit program odpovídající jejich specifickému problému. Snažím se, aby klient pochopil, proč problém vznikl, jak si sám pomoci, k čemuž mu navrhnu vhodnou autoterapii na doma a možnosti prevence návratu obtíží. Klienty vedu zejména k aktivní terapii.

Každý pátek v Duhové medicíně na objednání

Objednávky na:
E-mail: ivca.hnatova@seznam.cz
Telefon: +420 777 648 371

Cena
Terapie/Konzultace  900 Kč
Kinesiotape 2 Kč / 1cm tape
Délka vyšetření:  50 – 55 minut

Doba objednání:  Pondělí 08:00 – 18:00 (pozdější hodina možná po dohodě)
Upozornění: Nedostavení se na terapii / zrušení v den terapie klient hradí náhradu ve výši 500 Kč.

Při své práci nejčastěji používám techniky a metody:

Dynamická neuromuskulární stabilizace – DNS dle Prof. Koláře
Techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů a páteře
McKenzie metodu
Metodu Ludmily Mojžíšové
Kinesiotaping
Sensomotorika, cvičení na nestabilních plochách

Back To Top