skip to Main Content

Naše fyzioterapeutky

PhDr. Iva Hnátová, Ph.D.  fyzioterapeutka

Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení, korekce pohybových stereotypů

Ve své praxi pracuji zejména s dospělými pacienty a dětmi většinou od 6 let. Zabývám se prevencí a terapií funkčních poruch pohybového aparátu ( svalová dysbalance, vadné držení těla, bolesti páteře a jejich prevence, bolesti hlavy, bolesti kloubů, poruchy čelistního kloubu, tinitus a řada dalších), řeším poúrazové a pooperační stavy.
K problémům klienta přistupuji inviduálně a snažím se jim sestavit program odpovídající jejich specifickému problému. Snažím se, aby klient pochopil, proč problém vznikl, jak si sám pomoci, k čemuž mu navrhnu vhodnou autoterapii na doma a možnosti prevence návratu obtíží. Klienty vedu zejména k aktivní terapii.

Při své práci nejčastěji používám techniky a metody:

Dynamická neuromuskulární stabilizace – DNS dle Prof. Koláře
Techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů a páteře
McKenzie metodu
Metodu Ludmily Mojžíšové
Kinesiotaping
Sensomotorika, cvičení na nestabilních plochách

Cena
Terapie/Konzultace   700 Kč
Kinesiotape 2 Kč / 1cm tape

Délka vyšetření:  50 – 55 minut
Doba objednání:  Pátek 08:00 – 18:00 ( pozdější hodina možná po dohodě)
Upozornění: Nedostavení se na terapii / zrušení v den terapie klient hradí náhradu ve výši 500 Kč.

Každý pátek v Duhové medicíně

Objednávejte na telefonu +420  777 648 371

Dis. Radka Francová
fyzioterapeutka

Rekondice a regenerace, prevence bolesti, individuální cvičení

Poskytuji individuální terapie dospělým klientům s funkčními poruchami pohybového systému. Využívám metody zaměřené na léčbu svalových dysbalancí, řešení poúrazových a pooperačních stavů i k nápravě vadných pohybových stereotypů (mobilizace, techniky měkkých tkání, posturální terapie, senzomotorika, Vojtova metoda, a další). Součástí mé práce je psychosomatický přístup a aktivní zapojení klienta do autoterapie, což je pro dosažení optimálních výsledků nezbytné.

Cena
Fyzioterapie   600 Kč / 55 min.
(anamnéza, kineziologický rozbor, terapeutické metody dle stavu)

Individuální lekce SM systém  350 Kč / 30 min.
(výběr vhodných cviků dle obtíží pohybového aparátu, korekce správného provádění cviků, preventivní program, kompenzační cvičení)
Relaxační a měkké techniky  500 Kč/ 45min.
(ošetření trigger pointů, uvolnění měkkých tkání)
Individuální péče o těhotné a šestinedělky  500 Kč / 45 min.
(měkké techniky, úlevové cviční, korekce držení těla, dechové cvičení, posilování a relaxace pánevního dna)
Kraniosakrální terapie 700 Kč / 60 min.

Individuální cvičení s dětmi 300 Kč / 30 min.
Pracuji s dětmi cca od 6-ti let. Volím kompenzační cvičení dle kineziologického rozboru, především u svalových dysbalancí, plochonoží apod.

Pondělí dle objednání nebo dle tel. domluvy

Objednávejte na telefonu +420 608 309 778
nebo +420 604 494 920

Back To Top