Skip to content
Jsem terapeutka zaměřená na klasickou integrovanou psychoterapii Ferdinanda Knoblocha a rodinnou terapii Virginie Satirové. Pracuji se vztahovou problematikou, sebehodnocenním, vnitřními zdroji a motivací.

 

S čím se na mě můžete obrátit?
S celkovou životní spokojeností či nespokojeností. Společně projdeme počátky nespokojenosti a jejich zdroje, které odstraníme. To Vám pomůže nahlédnout na svůj život z jiného úhlu pohledu, získat nadhled a především uvolnění, radost. Také se zavěnujeme zdrojům, vnitřním darům s kterými můžete dlouhodobě pracovat (např. tvořivost, odvaha…)
Budeme se věnovat vztahové rovinně tak, abychom mohli řešit situace/problémy ve vztazích a tím vytvářet vztahy, ve kterých budete spokojení.
Terapie Vám pomohou zorientovat se v situaci, ve které nejste spokojení jak krátkodobě, tak dlouhodobě, nahlédnout na ni a změnit ji. Situace či problém může být jak osobního tak vztahového charakteru.
Ve své praxi využívám také prvky arteterapie, koučování, sochání, autogenní tréninky a meditaci.

Cena
Psychoterapeutické poradenství
800 Kč / 50 minut
Maximální počet setkání je 10 a probíhá každé 2 až 3 týdny.
Pro ženy na MD, studenty a důchodce poskytuji individuální slevu po domluvě.

Objednávky na:
E-mail: michaela.sobotikova.art@gmail.com
Telefon: +420 776 242 438

Mgr. Michaela Sobotíková

Psychoterapeutka a arteterapeutka

Back To Top