skip to Main Content

Naše terapeutky

Mgr. Šárka Šatrová

Psychoterapeut a profesionální kouč

Působím jako psychoterapeut v soukromé praxi a také v Oblastní nemocnici Jičín, a.s., na psychiatrickém oddělení. Věnuji se dospívajícím a dospělým, kteří se nachází v obtížném osobním, rodinném či pracovním životním období. Kromě individuální terapie pracuji také s párem, popř. celou rodinou. Podrobnosti o mém vzdělání a zaměření najdete na mých osobních stránkách satrova.cz

Práce s dětmi a dospívajícími v oblastech:
ztráta nebo onemocnění blízké osoby, rozvod či jiné změny v rodině
události a situace jako např. šikana, domácí násilí, zneužití, složité mezilidské vztahy, apod.
stavy úzkostné, strach, nejistota, neklid
veškeré traumatizující situace

Práce s dospělými v oblastech:
obtížné zvládání náročných životních situací, ztráta blízkého člověka
krize středního věku, přechod, odchod dětí do vlastního života rozvod, odloučení partnera, zásadní životní změny na úrovni rodiny
stres, přetížení
strach, smutek, deprese, úzkost
nízká sebedůvěra a sebevědomí

Práce s párem v oblasti:
vztahové problémy, obtížné životní situace

Krizová intervence, práce s traumatem
Krizovou intervenci tvoří postupy vytvořené pro práci s klienty, kteří se aktuálně nacházejí v náročné životní situaci. Potřebují okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro ně představují neúnosnou psychickou zátěž – jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.
K takové situaci může dojít například z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy, ztráty či ohrožení významné životní hodnoty; to, čím je, čím žije, co vlastní.

Objednávejte na telefonu
+420 603 824 671
nebo emailem
terapeut@satrova.cz

BcA. Ladislava Dlouhá

Psychoterapeut a muzikoterapeut

Nabízím bezpečný prostor pro otevření skrytých obav, strachů, trápení, které náš život činí méně radostný a někdy až tíživý. Někdy se stačí na své kostlivce ve skříni podívat, abychom našli cestu ze začarovaného kruhu.
Jsem připravena vám být průvodkyní při odkrývání bolestivých stránek života, budu s vámi trpělivě hledat řešení, které povede k radostnějšímu, spokojenějšímu životu, ve kterém budete cítit naplnění.
Při své práci využívám nejen metody systemického přístupu, ale i své zkušenosti v oblasti práce s tělem, dechem, hlasem. Zde nacházím inspiraci pro cestu k sobě, k vlastním potřebám, které si někdy ve svých myšlenkách nepřiznám. Ráda se o tuto cestu s vámi podělím.

Staňte se opět autory – tvůrci svého života.

Více o přístupu, který používám naleznete zde.

Objednávejte na telefonu
+420 732 571 399

Back To Top