Skip to content

Dvouhodinový kurz pro třídní kolektiv s prvky mindfulness
s Radanou Zubatou

Kurz s prvky všímavosti a rozvoje potenciálu pro studenty 15 – 19 let.

Vysvětlíme si principy fungování naší pozornosti, myšlenek a emocí a jejich souvislost s naší fyziologií.

Vyzkoušíme si praktické dovednosti

  • práce s myšlenkou (působení myšlenek na minulost, budoucnost versus přítomné myšlenky)

  • práce s pozorností (vliv na naši fyziologii)

  • práce s rozeběhlou emocí

  • práce s vlastními potřebami

  • metoda body scan

  • relaxace v přítomném okamžiku

Cena

1. Varianta
Tato varianta je ideální pro vytvoření klidné atmosféry pro práci na sobě.

2 x 45 min pro 1. půlku třídy (10–15 studentů), 1 800 Kč za skupinu
2 x 45 min pro 2. půlku třídy (10–15 studentů), 1 800 Kč za skupinu

2. Varianta
Tato varianta je vhodná pro menší počet studentů. Při větším počtu studentů cca 25, není kurz ideální pro vytvoření klidné atmosféry pro práci na sobě.

2 x 45 min pro celou třídu do 25 studentů, 3 000 Kč za skupinu

Místo konání kurzu

1. Varianta
Klidný prostor s bolstery v Duhové medicíně Jičín, nájem prostoru v ceně.
Duhová medicína, z. s., B. Němcové 133, 506 01 Jičín

2. Varianta
U vás ve škole. Ideálně klidnější prostor s kobercem a možností sedět na zemi. Pokud není jiná možnost, tak klasická třída se sezením na židlích v kruhu. K ceně se připočítává dopravné 10 Kč/km.

Přihlašovat se můžete přes
telefon +420 775 343 938
e-majlem info@radanazubata.com

 

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Back To Top