Skip to content

Kurz pro děti od 4 – 7 let věku s Kateřinou Tomíčkovou

Každé pondělí od 12.2. do 17.6. od 14:30 – 15:30

Cena kurzu 2 400 Kč
Platba převodem na č.účtu: 254622483/0600

Cvičení jógy je zaměřené na zdravý a radostný pohyb, na posílení a protažení svalů a správné držení těla. Základem cvičení je hra, zábavnou a hravou formou si děti osvojí základní pohybové dovednosti, dechové a relaxační techniky. Cvičení je motivované příběhy, basničkami, je doplněné jógovými kartami a relaxační hudbou. 

Míčková automasáž je relaxačně-terapeutická metoda.

Je zaměřená na vědomé uvolnění celého těla, harmonizaci dechu a zklidnění pomocí pravidelného cvičení, prováděného molitanovým míčkem za doprovodu relaxační hudby. Během kurzu se děti naučí několik pohybových her, osvojí si základy míčkování, jógové cvičení s básničkami, relaxační a dechové techniky. Lekce budou zpestřeny kresbou mandal.

Tento kurz je vhodný pro posílení imunity a zdraví dětí, (při léčbě astmatu, horních cest dýchacích, pomáhá dětem neklidným i dětem s poruchami učení), uvolňuje napětí, učí koncentraci a celkově zklidňuje.

S sebou si vezměte: pohodlné oblečení, podložku na cvičení, molitanový míček (o průměru 7 cm), pastelky.

Přihlašovat se můžete

e-mailem katerina.tomickova@post.cz
nebo na telefonu +420 723 829 019

V mém životě mě velmi inspirují děti, které mám kolem sebe. Líbí se mi na nich jejich bezprostřednost, hravost a přirozenost.
Mám také velmi ráda přírodu, pohyb a zajímám se o zdravý způsob života.

Mnoho let jsem pracovala jako učitelka v MŠ a nyní jako homeopatka a lektorka dětské jógy. Cvičení jógy s dětmi je zaměřené na zdravý a radostný pohyb, na posílení a protažení svalů a správné držení těla. Základem cvičení je hra, zábavnou a hravou formou si děti osvojí základní pohybové dovednosti, dechové a relaxační techniky.
Propojuji cvičení jógy s prvky všímavosti (mindfulness), což vede děti k uvědomění si přítomného okamžiku, rozvíjí smyslové vnímání, práce s emocemi, vnímání svého těla a dechu, poznávání a uvědomování si sebe sama.

Svým klidným a trpělivým přístupem podporuji všechny děti, aby nacházely svůj poklad samy v sobě a také radost z pohybu.

katerinatomickova.cz

Back To Top