skip to Main Content

Kreativní a současný tanec pro děti

Lekce pro děti

Jsou rozděleny do skupin 1. – 3. třída, 4. – 6. třída, 7.– 9. třída

Lekce začínají v týdnu od 14.9.2020 a končí 19.6.2021

Rozvrh tanců najdete v hlavním menu – Rozvrh – Taneční ateliér

Náplní lekcí je postupné osvojení si pohybových principů a metod současného tance, což vede k vypracování pohybového aparátu, posílení fyzické zdatnosti, technické zdokonalení pohybu a trénování pohybové paměti. Neodmyslitelnou součástí lekcí je technika improvizace.

Dětem je nabídnut prostor ponořit se do procesu, kdy myšlenka nebo pocit se stává podnětem k pohybu. Objevují tak své vlastní pojetí tance. Cílem je přispět k rozvoji celistvé osobnosti jedince, vnímat, respektovat a ovládat své tělo, nebát se vyjádřit, naslouchat druhým, být součástí celku, cítit hudbu a rytmus.

Na konci roku se koná závěrečné taneční vystoupení nebo ukázková hodina!

Cena
2800 Kč za rok
1400 Kč za pololetí

Přihlaste tanečnici/tanečníka přes

Back To Top