Skip to content

Kreativní a současný tanec pro děti

Lekce pro děti

Náplní lekcí je postupné osvojení si pohybových principů a metod současného tance, což vede k vypracování pohybového aparátu, posílení fyzické zdatnosti, technické zdokonalení pohybu a trénování pohybové paměti. Neodmyslitelnou součástí lekcí je technika improvizace.

Dětem je nabídnut prostor ponořit se do procesu, kdy myšlenka nebo pocit se stává podnětem k pohybu. Objevují tak své vlastní pojetí tance. Cílem je přispět k rozvoji celistvé osobnosti jedince, vnímat, respektovat a ovládat své tělo, nebát se vyjádřit, naslouchat druhým, být součástí celku, cítit hudbu a rytmus.

Veškeré informace a přihlášky najdete na stánkách tanecniatelier.cz

Back To Top