skip to Main Content

Je cestou k uzdravení, vyrovnanosti a smíření, vnitřnímu klidu a harmonii.

Z celé řady jóg nabízené dnešnímu modernímu člověku si u nás můžete vyzkoušet lekce spirální jógy, terapeutické jógy a jógy na bolavá záda.  Systém jóg v Duhové medicíně je koncipován tak, aby byl vyhovující pro každého, kdo s jógou začíná, či má již určité zkušenosti, pro toho, kdo si na své životní pouti potřebuje ujasnit směr své cesty, zastavit se, porozhlédnout se, zklidnit se. Lidé přicházejí, aby si vyřešili svá zlomová životní období, zůstávají, aby se zorientovali v daný okamžik svého života a odcházejí za dalším poznáním. Důležitý je pocit svobody, chuti na sobě pracovat, uvolnit se.

Romana Koubová

vychází z principů spirální jógy a fyzioterapie. Nabízí následující na sebe navazující a vzájemně se prolínající kurzy: terapeutická jóga, jóga pro začátečníky, jóga pro mírně pokročilé, pokročilá ásanová praxe, jóga pro ženy, ranní jóga, jóga pro náctileté, jóga pro seniory, jóga na bolavá záda, jemná ranní jóga, jóga pro pány

Přihlašovat se můžete na
telefonu: +420 723 568 465

emailu: r.koubova@seznam.cz

Platbu kurzů Romany Koubové proveďte prosím osobně na první hodině nebo na účet 670100-2210932171/6210

V ceně je zahrnuto zapůjčení pomůcek (korkové kostky, pásky, bolstery plněné pohankovými slupkami, oční sáčky).
Podložku a deku si nosí každý sám.

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PRO JÓGU

Přicházejte prosím alespoň 10 minut před zahájením lekce. Využijte čas na zklidnění.
Mluvte tiše s ohledem na ostatní právě probíhající terapie, masáže,…
Pokud se zpozdíte a lekce již běží, vstupujte tiše.
Nutí-li vás okolnosti odejít z lekce dříve, informujte prosím lektorku a opouštějte lekci před šávasánou.
Při vstupu do prostoru DM  vždy vypněte vaše mobilní telefony.
Máte-li nějaké zdravotní problémy, omezení, jste těhotná, upozorněte nás prosím předem.
Na lekci přicházejte v pohodlném oblečení, bez parfémů, s prázdným žaludkem a bez očekávání.
S sebou vezměte jógamatku a deku, přezůvky nebo teplé ponožky (především v zimním období).
Ostatní pomůcky jsou k dispozici.
V případě ukončení kurzu již v průběhu semestru informujte prosím svého lektora.
Děkujeme za Vaše pochopení.

KURZY pro děti, dospělé a seniory
únor 2021 – červen 2021

Termíny naleznete v rozvrhu a ceny jednotlivých kurzů naleznete v ceníku.

Upozornění: před každou lekcí sledujte prosím aktuální informace na našich webových stránkách.

Spirální jóga

Z principů spirální jógy vycházejí všechny dále zmiňované jógy. Jedná se o propracovaný systém vycházející z Iyengar jógy, zaměřený na zdravotní stránku člověka. Individuální přístup a používání pomůcek dopomáhá ke stále se zlepšujícímu provedení ásan, jednotlivých pozic a stává se tak vhodným cvičením pro všechny bez rozdílu věku. Cvičení vedou k větší pružnosti a pevnosti páteře a velkých kloubů, důležitá je sekvence (návaznost) jednotlivých pozic.

Terapeutická jóga
propojené ženství

Terapeutická jóga je vhodná pro ženy, které se rozhodly podpořit své zdravotní problémy jemným a vědomě vedeným pohybem. V každé lekci se věnujeme relaxačním technikám, uvědomujeme si důležitost znovunastolení harmonie v nás vlastní snahou a úsilím. Převzetí plné zodpovědnosti za své zdraví je nedílnou součástí postupné práce na nás samotných. Snažíme se lépe porozumět svému tělu a vesmírným zákonům na cestě životem. Je vhodnou variantou pro budoucí maminky, maminky po porodu, ženy s problémy v období menstruace a klimakteria.

Jemná ranní jóga

Je zaměřena na prohloubení a zvědomění dechu a postupné jemné protažení svalových řetězců (hlavně hlubokých linií). Za použití pomůcek napomáhá k plynulému a správnému pohybu. Je vhodná pro všechny, kdo s jógou začínají. Po cvičení se dostavuje příjemný pocit uvolnění.

Jóga pro seniory

Lekce jsou zaměřeny na celkové uvolnění napětí v těle. Výběr a sekvence cviků vedou cvičence ke správnému držení těla, k prohloubenému dechu a celkovému ozdravnému protažení všech svalových skupin. Relaxační a dechové techniky navozují příjemné pocity. Nedílnou součástí jsou i přátelské vztahy, které cvičence motivují k pravidelným setkáním i mimo lekce.

Jóga pro pány

Lekce jógy jsou zaměřeny na celkové protažení svalových řetězců, dechová a koncentrační cvičení.

Součástí každé lekce bude ásanová praxe (nastavení pozic) propojována vědomým vnímáním svého vlastního těla.

Jóga na bolavá záda

Lekce vede každého cvičence ke správnému držení těla a úplnému vymizení potíží se zády.

Cvičení jsou určena pro malou skupinku 6-8 klientů s individuálním přístupem. Důležitým předpokladem je každodenní domácí praxe.

Gravidjóga
jóga pro těhotné

Lekce vede k podpoření vazby s miminkem skrze dech, zlepšení distribuce kyslíku a živin, proudění lymfy, podpora imunity, eliminace těhotenských obtíží, příprava pánevního dna k porodu, relaxace. Vhodnou lekcí, která splňuje zmíněné požadavky je terapeutická jóga a jemná ranní jóga, viz výše.

Dětská jóga s Marií Šaršonovou

Cvičení vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v nich radost a lásku k sobě i k okolí. Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit.

Back To Top