Je cestou k uzdravení, vyrovnanosti a smíření, vnitřnímu klidu a harmonii.

Z celé řady jóg nabízené dnešnímu modernímu člověku si u nás můžete vyzkoušet lekce Hathajógy, Rádžajógy s prvky tibetské jógy, spirální jógy a terapeutické jógy.  Systém jóg v Duhové medicíně je koncipován tak, aby byl vyhovující pro každěho, kdo s jógou začíná, či má již určité zkušenosti, pro toho, kdo si na své životní pouti potřebuje ujasnit směr své cesty, zastavit se, porozhlédnout se, zklidnit se. Lidé přicházejí, aby si vyřešili svá zlomová životní období, zůstávají, aby se zorientovali v daný okamžik svého života a odcházejí za dalším poznáním. Důležitý je pocit svobody, chuti na sobě pracovat, uvolnit se.

- vychází z principů spirální jógy a fyzioterapie. Nabízí následující na sebe navazující a vzájemně se prolínající kurzy: terapeutická jóga, jóga pro začátečníky, jóga pro mírně pokročilé, pokročilá ásanová praxe, jóga pro ženy, ranní jóga, jóga pro náctileté, jóga pro seniory, jóga na bolavá záda, jóga pro pány, dětská jóga pro děti ve věku od 11 - 14 let.

Vladimíra Karásková

1 leté studium angličtiny ve Velké Británii + na FFMU v Brně, katedra anglistiky a amerikanistiky. Několikaletá praxe jógy nejen pod vedením Romany Koubové.
- jóga vedená v angličtině  pro děti ve věku 7 - 10 let
 

KURZY  2018 / 2019

Necvičí se: 28.9., 29.-31.10., 1.-2.11., 24.-31.12.,1.-4.1.
V období školních prázdnin a státních svátků se pravidelné kurzy nekonají.
JÓGA V DUHOVÉ MEDICÍNĚ OD ZÁŘÍ 2018 
VŠECHNY KURZY JÓGY BUDOU ZAHÁJENY V TÝDNU OD 17. - 21.9. 2018
  • STÁVAJÍCÍ KURZY PRO ROK 2017/18 BUDOU V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018 /19 ORGANIZOVÁNY VE STEJNÝ DEN A ČAS
  • ZVAŽUJETE-LI UKONČENÍ KURZU NEBO PŘESTUP DO KURZU JINÉHO, SDĚLTE TUTO SKUTEČNOST PŘEDEM LEKTORCE ROMANĚ KOUBOVÉ
  • NOVÍ ZÁJEMCI / ZAČÁTEČNÍCI / O KURZ JÓGY KONTAKTUJTE PŘÍMO LEKTORKU, BUDOU VÁM NABÍDNUTY VHODNÉ KURZY
  • Kontakt na lektorku tel. č. 723 568 465 nebo email: r.koubova@seznam.cz
Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím naše webové stránky. PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

 

KURZY  2018 / 2019

KURZY PRO DĚTI

 CENA / LEKCE

 ZAHÁJENÍ

 UKONČENÍ

Úterý

14:00 - 15:00 Jóga vedená v angličtině  pro děti ve věku 7 - 10 let

1 980 Kč       od 19.9. 2018 do 28.1. 2019
Pátek 
14:50 - 15:50 Jóga pro děti ve věku 11 - 14 let s možností lekce angličtiny v jazykové škole KOUBA s rodilým mluvčím
1 200 Kč
(cena pouze za lekce jógy)
od 21.9. 2018 do 25.1. 2019

KURZY PRO DOSPĚLÉ A NÁCTILETÉ

CENA ZA KURZ

ZAHÁJENÍ

 UKONČENÍ

 PONDĚLÍ

 

 

 

 15:50 – 16:50 Terapeutická jóga DM

2 040 Kč

od 17.9. 2018

do 28.1. 2019

17:00 – 18:15  Jóga pro mírně pokročilé DM

2 040 Kč

od 17.9. 2018

do 28.1. 2019

 18:25 – 19:55 Pokročilá ásanová praxe 1 DM  

2 380 Kč

od 17.9. 2018

do  28.1.2019

 20:05 – 21:20 Jóga pro pány DM

2 040 Kč

od 17.9. 2018

do 28.1. 2019

 ÚTERÝ

 

 

 

 16:50 – 18:05 

 Jóga pro ženy 1 DM

2 040 Kč

od 18.9. 2018

 do 29.1. 2019

 18:15 – 19:30  

Jóga pro ženy 2 DM

2 040 Kč

od 18.9. 2018

 do 29.1. 2019

 19:40 – 20:55

 Pokročilá ásanová praxe 2 DM

2 040 Kč

od 18.9. 2018

 do 29.1. 2019

 STŘEDA

 

 

 

 7:45 – 9:00

 Jemná ranní jóga DM

2 040 Kč

od 19.9. 2018

do 30.1. 2019

 9:10 – 10:10

 Jóga na bolavá záda DM

2 720 Kč

od 19.9. 2018

do 30.1. 2019

 18:40 - 19:55

Jóga pro mírně pokročilé vhodná pro páry DM

2 040 Kč

od 19.9. 2018

do 30.1. 2019

 ČTVRTEK

 

 

 

 8:00 – 9:30

 Ranní jóga DM

2 550 Kč

od 20.9. 2018

do 21.1. 2019

16:25 – 17:40 Jóga pro seniory a začátečníky - Sobotka

1 360 Kč

od 20.9. 2018

do 31.1. 2019

 17:45 – 19:00 Jóga pro ženy - Sobotka

1 530 Kč

od 20.9. 2018

do 31.1. 2019

 PÁTEK

 

 

 

 16:00 – 17:00 Jóga pro náctileté DM    

1 200 Kč

od 21.9. 2018

do 25.1. 2019

*V ceně zahrnuto zapůjčení pomůcek
Platbu kurzů Romany Koubové proveďte prosím osobně na první hodině nebo na účet 670100-2210932171/6210.

 

 
--------------------------------------------------------

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PRO JÓGU

Přicházejte prosím alespoň 10 minut před zahájením lekce. Využijte čas na zklidnění. 

Mluvte tiše s ohledem na ostatní právě probíhající terapie, masáže, .... 

Pokud se zpozdíte a lekce již běží, vstupujte tiše.

Nutí-li vás okolnosti odejít z lekce dříve, informujte prosím lektorku a opouštějte lekci před šávasánou.

Při vstupu do prostoru DM  vždy vypněte vaše mobilní telefony.

Máte-li nějaké zdravotní problémy, omezení, jste těhotná, upozorněte nás prosím předem.

Na lekci přicházejte v pohodlném oblečení, bez parfémů, s prázdným žaludkem a bez očekávání.

S sebou vezměte jógamatku a deku. Ostatní pomůcky jsou k dispozici. 

V případě ukončení kurzu již v průběhu semestru informujte prosím svého lektora.

Děkujeme za Vaše pocopení.

 

 

Hathajóga

Hathajóga je jóga obratnosti a harmonie těla. Je to cesta jógy, která je nejrozšířenější na Západě. Hathajóga pracuje především s fyzickým tělem a dechem a tím zlepšuje celkovou harmonii osobnosti. Vhodná pro začátečníky i pro pokročilé.
 

 

Spirální jóga 

Propracovaný systém vycházející z Iyengar jógy, zaměřený na zdravotní stránku člověka. Individuální přístup a používání pomůcek dopomáhá ke stále se zlepšujícímu provedení asán, jednotlivých pozic a stává se tak vhodným cvičením pro všechny bez rozdílu věku. Cvičení vedou k větší pružnosti a pevnosti páteře a velkých kloubů, důležitá je sekvence (návaznost) jednotlivých pozic.

Terapeutická jóga - propojené ženství

Terapeutická cvičení jsou vhodná pro budoucí maminky (těhotenská jóga zklidní Vaše rozbouřené emoce, připraví tělo po porodu a následující péči o děťátko), po porodu (zasloužené chvíle odpočinku po náročném dni, týdnu či noci), na problémy v období menstruace a klimakteria (často způsobené neklidem uvnitř nás).

Jemná ranní jóga

Je zaměřena na prohloubení a zvědomění dechu a postupné jemné protažení svalových řetězců (hlavně hlubokých linií). Za použití pomůcek napomáhá k plynulému a správnému pohybu. Je vhodná pro všechny, kdo s jógou začínají. Po cvičení se dostavuje příjemný pocit uvolnění.

Jóga pro seniory

Lekce jsou zaměřeny na celkové uvolnění napětí v těle. Výběr a sekvence cviků vedou cvičence ke správnému držení těla, k prohloubenému dechu a celkovému ozdravnému protažení všech svalových skupin.
 

Jóga pro pány

Lekce jógy budou zaměřeny na celkové protažení svalových řetězců, dechová a koncentrační cvičení.
Součástí každé lekce bude ásanová praxe (nastavení pozic) propojována vědomým vnímáním svého vlastního těla.
 

Jóga na bolavá záda

Lekce vede každého cvičence ke správnému držení těla a úplnému vymizení potíží se zády.
Cvičení jsou určena pro malou skupinku 6-8 klientů s individuálním přístupem. Důležitým předpokladem je každodenní domácí praxe.
 

Gravidjóga - jóga pro těhotné

Lekce vede k podpoření vazby s miminkem skrze dech, zlepšení distribuce kyslíku a živin, proudění lymfy, podpora imunity, eliminace těhotenských obtíží, příprava pánevního dna k porodu, relaxace. Vhodnou lekcí, která splňuje zmíněné požadavky je terapeutická jóga a jemná ranní jóga, viz výše.

 

Dětská jóga 

Cvičení vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v nich radost a lásku k sobě i k okolí. Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit.