Skip to content

Workshop povede
Olga Lidia Kozlowska/ PL
Worskhop bude probíhat v angličtině s českým překladem. 

Sobota 23.11. a neděle 24.11.2024
Workshop zakončený společným vystoupením pro přátele a blízké.

Cena 4 000 Kč
do 31.srpna 3 000 Kč
do 30.září 3 400 Kč
do 31.října 3 800 Kč

Příhlásit se

Tato akce je spolufinancovaná městem Jičín.

photo by Cristina de la Concha www.cristinadelaconcha.com

Hlas je zrcadlem vašeho Já. Rád odpočívá, propojuje se, hraje si, experimentuje. Hlas miluje být milován. Být objevován. Vzkvétá, když se cítí v bezpečí… A když jste prostě takoví, jací jste, autentičtí.

Hlas rád objevuje propojení!
Vibruje, žije, dotýká se.
Pro hlas je přirozené hledat propojení
Pomocí vibrací, rytmu, frekvence, pocitu, melodie, prostoru.

Chtěli byste zkoumat svět pomocí hlasu?

Zajímá vás rozšiřování obzorů pomocí zpěvu?
Zpěv pocházející z pocitu bezpečí, propojení, zvědavosti…

Přístup Autentického hlasu má za cíl propojení za pomoci hlasu.

Nabízí prostor pro zkoumání a hřiště určené našemu bytí naživu.
Jsme rezonanční tvorové a tvůrci zvuku.
Vysníváme si písně, které proudí naším tělem, aby byly zpívány.

Cílem není samotný zpěv, ale stav, ve kterém je zpěv nevyhnutelný

Zážitek, při kterém se vibrace formují do pocitů a příběhů.
Zapomínání na sebe a přitom nacházení sebe sama o to hlouběji a autentičtěji

Autentický hlas je přístup, který:

 • vás ukotví ve vašem těle: pomocí dechu, pohybu a kontaktu
 • přináší bezpečí, ve kterém se hlas může otevřít
 • zkoumá zdravé způsoby zpěvu
 • si hraje s rytmy a melodiemi, repeticí a překvapením
 • přináší radost z vibrací, fyzické tělesné existence
 • přináší odpočinek a rozvoj ve zpěvu
 • umožňuje zkoumat přístupnost
 • rezonuje s lidmi v kruhu
 • umožňuje být přítomný pro ostatní a zažít od ostatních přijetí
 • nabízí možnost polyfonně zpívat tradiční staré písně
 • nabízí praktické postupy pro uvolnění dechu a regeneraci hlasu

Tento workshop NEMÁ za cíl: omezování hlasu, omezování emocí, mechanické procvičování stupnic, čtení not, náhodná dechová cvičení, vědět lépe jak by měl někdo znít. Toho už bylo dost. 🙂

Toto cvičení má čtyři složky: prožívání hlasu na úrovni těla, pocitů, mysli a duše; zkoumání vlastního hlasu; komunitní polyfonní zpěv a rozvoj díky improvizaci

Estetika je vedlejší účinek, nikoli cíl. Techniky nám pomáhají, nebrzdí nás.

Během workshopu budeme zkoumat tělo, pocity, mysl a duši pomocí hlasu. Později poznáme tradiční slovanské a gruzínské polyfonní písně, s jejichž pomocí se budeme napojovat ve všech možných směrech. A naše zážitky rozvineme do expresivní improvizace, budeme slavit!

Zažijeme přístup k různým úrovním kvality pomocí tkání našeho těla stejně jako pomocí písní, ve kterých se prolínají vrstvy melodií. Jako v našem těle, jako v přírodě, jsme polyfonní tvorové v polyfonním světě.

když zpíváme – zpíváme přítomnost – umožňujeme vibraci Života – přítomné v každém tónu, aby se naladila na naše srdce, uši, kůži, nohy, rty – jsme větší než si myslíme – čím hlouběji věříme, tím více jsme naladěni – slyšíme každý zvuk světa – zakořeníme ve vibrující skutečnosti – každá píseň je pozvánka – abychom žili

Tradiční písně jsou pulsující krajiny harmonií, které se zrodily v Přírodě a lidských srdcích. Polyfonní harmonie a disharmonie jsou pozvánkou, abychom se setkali v hlubokém naslouchání, opustili lineární myšlení a vydali se do nelineárního vnímání pulzujícího života.

Zvu vás, abyste se připojili a spoluvytvářeli toto setkání, pokud:

 • cítíte strach… z toho, co by se mohlo stát, když vstoupíte do prostoru hlasu.
 • cítíte vztek… který už příliš dlouho blokoval proud hlasu!
 • cítíte smutek… protože toužíte po autenticitě, toleranci, radosti ze zpěvu.
 • cítíte radost… ze setkávání s lidmi, kteří se sem také vydají zkoumat!
 • cítíte mír…

Bobby McFerrin říká: „když začnete s tím procesem a vokalizujete, tak jste potom šťastnější, energičtější a obdarovaní. Vždycky se potom cítíte lépe! Vokalizování je vnitřní alchymie a jakmile s tím začnete a dál se tomu věnujete, povede vás to.“

Přístup Autentického hlasu vyvíjí Olga Lidia Kozłowska od roku 2011.

 *
Bylo pro mě důležité uvědomit si, že názor ostatních není to, na čem záleží. Teď dokážu svůj hlas nahlížet z úplně jiné perspektivy.

Bavilo mě pracovat v zábavné a uvolněné atmosféře, kterou Olga vytváří.
Lourdes

Olgu doporučuji jako průvodkyni, která vás dovede hluboko do vašeho těla a možná dokonce do vašeho srdce.
Bogusława

Tvá slova byla důležitá: „Pečujte o sebe.“
Ela

Skvělá práce, když se podaří být zcela přítomná.
Christine

Svému hlasu teď více důvěřuji, což znamená, že také důvěřuji sama sobě.
Beata

Byt pohromadě ve skupině, podporovat se v procesu objevování.

Poslouchat svět a vyzařovat sebe sama do vesmíru.

Když pomyslím na Olgu, napadá mě: otevřenost, zábava, podpora, upřímnost, autenticita, spojování protikladů, něžnost, odvaha.
Asia

*

Olga Lidia Kozłowska je psycholožka, terapeutka věnující se somatické psychoterapii a také hlasová umělkyně a výzkumnice. Olga se specializuje na slovanské a gruzínské vokální tradice, improvizaci a komunitní zpěv. Aplikuje polyvagální teorii a somatickou práci s tělem v kontextu složitých vztahů mezi nervovým systémem a hlasem. Pravidelně pracuje v psychoterapeutické ordinaci SENS a spolupracuje s univerzitami a také s kulturními a nevládními organizacemi ve své rodné Vratislavi v Polsku.

Jakožto zakladatelka Autentického hlasu od roku 2011 vede workshopy v Polsku, České republice, na Slovensku, ve Francii, Německu, Skotsku a Spojeném království. V tuto chvíli pracuje na sólovém hlasovém vystoupení a v uskupení trio usakhelo propojuje tradiční polské a gruzínské písně. Olga vedla gruzínský polyfonní sbor Nana Choir a poskytovala konzultace vokálním souborům. Učiteli Olgy jsou: Frank Kane, Natalia Polovynka, Emma Bonnici, Amit Carmeli, Kristin Linklater, Lane Arye. Mnoho let také tancuje a praktikuje kontaktní improvizaci. Více na: https://linktr.ee/olgalidia.authenticvoice

Další zdroje

Olga Lidia se učí ukolébavku od gruzínského pěveckého souboru Kviria

Walking the Tower of Sound – improvizace s Ritou Mari Schaeper

Trio usakhelo na koncertě novoročních písní a vánočních koled

Dojmy z Autentického hlasu na Slovensku

Dojmy z Autentického hlasu ve Francii během léta

Setkání nad jednou písní ve Vratislavi.

Back To Top