skip to Main Content

Balet pro děti

Lekce pro děti

Jsou rozděleny do skupin 1. – 2. třída, 3. – 5. třída, 6. – 9. třída

Lekce začínají v týdnu od 14.9.2020 a končí 19.6.2021

Rozvrh tanců najdete v hlavním menu – Rozvrh – Taneční ateliér

V lekcích baletu je důraz kladen především na taneční techniku. I přesto je pro mne naprosto zásadní přistupovat k dětem citlivou, hravou formou. Děti si od útlého dětství osvojují správné držení těla, posilují svalové skupiny, které se při běžném cvičení neaktivují, zlepšují koordinaci, rovnováhu, pohyblivost a pružnost těla, rozvíjí hudební a rytmické cítění a v neposlední řadě se učí vnímat své vlastní pocity a vyjadřovat je tancem. Učí se také ladnosti a eleganci pohybu.

Baletní technika, provedení jednotlivých přesně vystavěných prvků, je fyzicky náročná. Náročnost stoupá postupně s věkem dítěte, ale vždy s ohledem na fyzické možnosti jedince. Aby se dítě mohlo na mých lekcí těšit z hodin baletu, nejsou tolik zásadní fyzické předpoklady jako povahové rysy dítěte.

Na konci roku se koná závěrečné taneční vystoupení nebo ukázková hodina!

Cena
2800 Kč za rok
1400 Kč za pololetí

Přihlaste tanečnici/tanečníka přes

Taneční oděv

Na hodiny baletu prosíme zakoupit baletní trikot, punčocháče,baletní piškoty a sukýnku. Jednotný a upravený taneční oděv je součástí přípravy dětí na hodiny baletu a zároveň bude plnit funkci kostýmu na závěrečné vystoupení nebo ukázkovou hodinu. Potřebný oděv bude možné objednat u lektorky během září.

Back To Top