Skip to content

Hlasová improvizace s Laďkou Dlouhou

Čtvrtek od 16:45 do 18:00

Cena 2 300 Kč za pololetí, 4 000 Kč za celý školní rok
Hodiny lze nahrazovat či doplňovat účastí na bubnovacích kruzích

Hodiny budou zaměřeny na rozvoj našeho hlasu, na schopnost hlasem vyjadřovat emoce a na prožitek zpěvu ve skupině. Pro účast nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti, pouze chuť pracovat s hlasem, rozšířit své možnosti, najít odvahu zpívat, prožívat radost při společné hlasové tvorbě.

Back To Top