skip to Main Content

Hlasová improvizace s Laďkou Dlouhou

Čtvrtek od 17:00 do 18:15

Cena 2000 Kč za pololetí, 3500 Kč za celý školní rok
Hodiny lze nahrazovat či doplňovat účastí na bubnovacích kruzích

Hodiny budou zaměřeny na rozvoj našeho hlasu, na schopnost hlasem vyjadřovat emoce a na prožitek zpěvu ve skupině. Pro účast nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti, pouze chuť pracovat s hlasem, rozšířit své možnosti, najít odvahu zpívat, prožívat radost při společné hlasové tvorbě.

Back To Top