Skip to content

Individuální konzultace – poradenství pro dospělé

Individuální konzultace – poradenství  pro dospívající (14 – 17 let)
První návštěva nutná s jedním z rodičů.

Nabízím osobní konzultace pro ty z vás, kteří cítí potřebu najít vnitřní klid a stabilitu, o které se můžete opřít ve chvílích stresu a krizových situacích.
Metoda mindfulness toto umožňuje. Minndfulness, česky všímavost, je klinicky ověřená metoda
používaná v psychoterapii v západní společnosti od 70. let minulého století.
Společně nastavíme:

  • Mechanismy práce se strachem a úzkostí pomocí změny přístupu k vlastním myšlenkám a emocím;
  • Cestu od automatického nefunkčního způsobu jednání (zlozvyky, sklony) plného nepodporujících myšlenek a emocí k vědomému životu;
  • Nástroje, které umožní zmírnit napětí v těle a v myšlenkových procesech;
  • Důvěru ve stabilní jádro v člověku, které je pevné a spolehlivé. S důvěrou pak přichází schopnost lépe rozpoznat vlastní sílu a potenciál.

Při práci využívám také znalostí z Kognitivně-behaviorání terapie.

Cena: 800 Kč/ 60 minut

Mindfulness neboli všímavost

Mgr. Radana Zubatá

Mindfulness (všímavost)

Přihlašovat se můžete přes

na telefonu: +420 775 343 938
na emailu: info@radanazubata.com
www.radanazubata.com

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS

také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Back To Top