skip to Main Content

Kurz mindfulness pro dospělé s Radanou Zubatou

Každé pondělí od 17.30 do 19.30
Cena
2500 Kč za 8 týdnů

Pro ty, kteří hledají stabilitu v dnešní neklidné době a chtějí lépe zvládat nepříjemné myšlenky a emoce, strachy a úzkosti, chtějí jít k laskavosti a důvěře.

Nabízím osmitýdenní kurz plný praxe a prožitku, uvolnění a relaxace.

Budeme se učit být v přítomném okamžiku tady a teď, zaměřovat pozornost na to, co člověku prospívá a vede k vědomému uchopení okamžiku.

Cvičením všímavosti se naučíme navázat kontakt se svým hlubokým vnitřním zdrojem a čerpat z něho i v obtížných životních situacích.

Kurz je vhodný pro každého, zvlášť pro ty, kteří se nacházejí v pomáhajících profesích – zdravotníci, pedagogové, sociální pracovníci, rodiče apod.

Praxe dělá mistra
Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením. (Pokud nám covidová situace přeruší prezenční docházku, budeme pokračovat po dohodě buď prezenčně hned, jak nám to situace umožní, nebo online formou.)
Čas setkávání můžeme posunout dle dohody.

Přihlašovat se můžete přes

nebo na telefonu +420 775 343 938

Začínáme 13.3.2023

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS,

také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Back To Top