Astroterapie

Terezie Dubinová, PhD. / www.oheladom.cz

Nabízím terapeutické poradenství nad Vaším horoskopem a energetickou práci s Vaším skutečným potenciálem.

 

Objednávky na telefonním čísle: 739 440 361

Cena: 2 500 Kč

V ceně je obsaženo vypracování horoskopu (cca 6 stran A4 srozumitelným jazykem) a osobní konzultace , včetně terapeutické práce, v Duhové medicíně (2 hodiny).

Cena pouhé konzultace (bez vypracování písemného rozboru) je 1200,- Kč

Astrologie je starověké učení, které uznává člověka jako součást vesmírné sítě s jedinečným posláním pro jeho dobro i dobro komunity, ve které žije, a tím pro dobro Země a Vesmíru. Jako mnoho starověkých nauk byla pokřivena, špatně interpretována, zmechanizována a moderní dobou následně zavržena jako „nevědecká“.

Kvantová astrologie je jedním z nástrojů, které nám Vesmír posílá v době zrychleného růstu vědomí a důležitého přechodu na vyšší úroveň reality (5D). S citlivostí a vnímavostí ke každé lidské bytosti nahlíží její jedinečný potenciál a její místo v síti života na planetě Zemi, ve Sluneční soustavě a v celém Vesmíru. Obnovuje starověkou moudrost "Jak nahoře, tak dole". Z našich "problémů" činí lekce růstu, v našich "soukromých katastrofách" vidí náš probouzející se mimořádný potenciál.

 

 CO NABÍZÍM:

  • Interpretaci Vašeho horoskopu kvantovým způsobem, tj. způsobem respektujícím možnost změny na základě rozhodnutí a pohybu těla/duše/ducha v každém okamžiku. Co je Vaším jedinečným potenciálem? Co je úkolem aktuálního života? Kam směřuje osobnost, co potřebuje duše? Co je místem Vaší slabosti, bolesti, náročného úkolu – a kde je skrytý poklad? Jaký je Váš transformační potenciál? Kde je místo archetypálního zranění a co je jeho úkolem?

  • Podpora při Vašem rozhodnutí se svým potenciálem pracovat: poradenstvím, energetickou prací s tělem, minikonstelacemi.

  • Náhled na životní situace z pohledu celé bytosti a jejího jedinečného úkolu. K čemu slouží Vaše životní situace? Co se z ní máte naučit? Co je skryté za zjevnými ději každodenního života? Proč potkáváme stále „stejné“ lidi, partnery, apod.?

 CO NENABÍZÍM:

  • Na rozdíl od klasické astrologie neposkytuji poradenství ohledně budoucnosti, výběru vhodného partnera, konkrétního řešení v osobní, pracovní či společenské oblasti, apod. Tento typ poradenství považuji za zásah (většinou projev přání ega) do svobodné vůle těla/duše/ducha.

 MOJE ZDROJE A INSPIRACE:

  • Výcvik ve Škole kvantové astrologie (www.kvantova-astrologie.cz). Vycházím z metodiky Kvantové astrologie® Daniely Viplerové.

  • Sebepoznávací výcvik v kursu holistické psychologie Mapy souvislostí PhDr. Heleny Šalátové.

  • Tradice židovské astrologie (viz. moje přednáška „Astrologie a judaismus včera a dnes“, https://www.oheladom.cz/2012/prectete-si/astrologie-a-judaismus-vcera-a-dnes/

  • Spojení se starověkou moudrostí léčení v chrámech kultur Středozemního moře, zvláště Řecka a Izraele, skrze karmické vzpomínky a univerzitní studium hebraistiky. Jsem autorkou knihy „Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti.“

  • Vlastní sebepoznávání, práce s hmotným i jemnohmotnými těly, intuice, respektování přírodních/duchovních zákonů

  • Hluboká úcta k Nové Zemi, ke spojení hmoty a ducha v člověku, k Moudrosti Vesmíru, jenž nám v mandale horoskopu ukazuje, kde je naše místo a co je smyslem našeho aktuálního života.