Skip to content

Astroterapie

Terezie Dubinová, PhD.

Nabízím terapeutické poradenství nad Vaším horoskopem a energetickou práci s Vaším skutečným potenciálem.

Astrologie je starověké učení, které uznává člověka jako součást vesmírné sítě s jedinečným posláním pro jeho dobro i dobro komunity, ve které žije, a tím pro dobro Země a Vesmíru.

Jako mnoho starověkých nauk byla pokřivena, špatně interpretována, zmechanizována a moderní dobou následně zavržena jako „nevědecká“. Ve své hlubinné podobě respektující jak řád Vesmíru, tak svobodnou vůli každého člověka, přežívala pouze „ v podzemí“. Nyní se vrací jako podpůrná terapeutická metoda.

Kvantová astrologie, jejímž dva a půl letým výcvikem jsem prošla, je jedním z nástrojů, které nám Vesmír posílá v době zrychleného růstu vědomí a důležitého přechodu na vyšší úroveň reality (5D). S citlivostí a vnímavostí ke  každé lidské bytosti nahlíží její jedinečný potenciál a její místo v síti života na planetě Zemi, ve Sluneční soustavě a v celém Vesmíru. Obnovuje starověkou moudrost „Jak nahoře, tak dole“. Z našich „problémů“ činí lekce růstu, v našich „soukromých katastrofách“ vidí náš probouzející se mimořádný potenciál.

Objednávky na telefonním čísle: +420 739 440 361

Písemný rozbor horoskopu
(cca 8 stran A4 srozumitelným jazykem)
Cena 3000 Kč

Ústní konzultace nad Vaším horoskopem
1000 Kč/hodinu

Trvání dle domluvy.

Při konzultacích pracuji nejen s mapou horoskopu, ale i se sny, imaginacemi, meditacemi, synchronicitami, minikonstelacemi.

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA:

Písemný rozbor horoskopu a osobní konzultace 1-2 hodiny
dle situace v Duhové medicíně v Jičíně
Celková cena 3500 Kč

Písemný rozbor horoskopu nabízím v případě zájmu i v anglickém jazyce.

Dvě hodiny konzultace měsíčně ráda věnuji  ZDARMA vážným zájemcům, kteří aktuálně nemají finance na seberozvoj, a přitom o něj stojí a usilují. 

CO NABÍZÍM:

  • Interpretaci Vašeho horoskopu kvantovým způsobem, tj. způsobem respektujícím možnost změny na základě rozhodnutí a pohybu těla/duše/ducha v každém okamžiku. Co je Vaším jedinečným potenciálem? Co je úkolem aktuálního života? Kam směřuje osobnost, co potřebuje duše? Co je místem Vaší slabosti, bolesti, náročného úkolu – a kde je skrytý poklad? Jaký je Váš transformační potenciál? Kde je místo archetypálního zranění a co je jeho úkolem?
  • Podporu při Vašem rozhodnutí se svým potenciálem pracovat: poradenstvím, energetickou prací s tělem, minikonstelacemi.

CO NENABÍZÍM:

Na rozdíl od klasické astrologie neposkytuji poradenství ohledně budoucnosti, výběru vhodného partnera, konkrétního řešení v osobní, pracovní či společenské oblasti,  apod. Tento typ poradenství považuji za zásah (většinou projev přání ega) do svobodné vůle těla/duše/ducha.

Důvěřujme si, mějme se rádi, buďme ve své síle,  vnímejme se jako součást láskyplné světelné sítě a žijme celistvost – to je poselství kvantové astrologie. Horoskop je pro ni jedinečným obrazem osobnosti, celistvou mandalou života. Náhled do této mandaly Vám může pomoci nasměrovat své myšlenky, své vědomí, k Proudu života, jenž na Vás – na nás všechny – čeká…. , čeká a JE.

MOJE ZDROJE A  INSPIRACE:

  • Výcvik ve Škole kvantové astrologie (www.kvantova-astrologie.cz). Pracuji podle metodiky Kvantové astrologie® Daniely Viplerové.
  • Tradice židovské astrologie (viz. moje přednáška „Astrologie a judaismus včera a dnes“, http://www.oheladom.cz/2012/prectete-si/astrologie-a-judaismus-vcera-a-dnes/
  • Sebepoznávací výcvik v kursu holistické psychologie Mapy souvislostí PhDr. Heleny Šalátové
  • Vlastní sebepoznávání, práce s hmotným i jemnohmotnými těly, intuice, respektování přírodních a duchovních zákonů (mám pocit, že ta spojka „a“ tu není na místě….)
  • Hluboká úcta k Nové Zemi, ke spojení hmoty a ducha v člověku, k moudrosti Vesmíru, jenž nám v mandale horoskopu ukazuje, kde je naše místo a co je smyslem našeho aktuálního života.
Back To Top